7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 7ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು pdf 7th All Chapter Kannada Notes Pdf‌ 7th Standard Kannada Question Answer 7th Notes Pdf Download 7th standard kannada question answer pdf kseeb solutions for class 7 kannada Pdf 7th Standard Kannada Notes Pdf

7ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ತರಗತಿ: 7ನೇ ತರಗತಿ

ವಿಷಯ: ಕನ್ನಡ

7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ notes pdf 2022
7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ notes pdf

7ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ notes pdf

7ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನೋಟ್ಸ್ PDFಅನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 7ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

7ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು :-

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಪಾಠದ ಹೆಸರುಕವಿಗಳ ಹೆಸರುPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿPdf ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
01ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಪುಟ್ಟಜ್ಜಿ ಕತೆ ಹೇಳುನಾ. ಡಿಸೋಜವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
02ಸೀನ ಸೆಟ್ಟರು ನಮ್ಮ ಟೀಚರುವಿ. ಗಾಯತ್ರಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
03ಹಿಲ್ಟನ್‌ ಹೆಡ್‌ ಚಳುವಳಿಜೋಗಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
04ಪರಿಸರ ಸಮತೋಲನಕೃಷ್ಣಾನಂದ ಕಾಮತ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
05ಮೈಲಾರ ಮಹಾದೇವರಚನಾ ಸಮಿತಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
06ಚಗಳಿ ಇರುವೆಕೆ.ಪಿ. ಪೂರ್ಣಚಂದ್ರ ತೇಜಸ್ವಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
07ಬಿಲ್ಲಹಬ್ಬಎಚ್.ಎಸ್. ವೆಂಕಟೇಶಮೂರ್ತಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
08ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯಂದು  ಸುಖ-ದುಃಖಎ.ಆರ್. ಮಣಿಕಾಂತ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

7ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು:-

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಪದ್ಯಗಳ ಹೆಸರುಕವಿಗಳ ಹೆಸರುPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿPdf ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
01ಹುತ್ತರಿ ಹಾಡುಕವಿಶಿಷ್ಯ ( ಪಂಜೆ ಮಂಗೇಶರಾಯರು)ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
02ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸ್ವರ್ಗಡಾ. ಎಂ. ಅಕಬರ ಅಲಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
03ಭಾಗ್ಯದ ಬಳೆಗಾರಜನಪದಗೀತೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
04ವಚನಗಳ ಭಾವಸಂಗಮಜೇಡರ ದಾಸಿಮಯ್ಯ, ಮಡಿವಾಳ ಮಾಚಯ್ಯ,ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕ, ಸತ್ಯಕ್ಕವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
05ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡ ದೀಪಡಿ.ಎಸ್. ಕರ್ಕಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
06ಬಿಡುಗಡೆಯ ಹಾಡುಮುದೇನೂರು ಸಂಗಣ್ಣವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
07ತಿರುಕನ ಕನಸುಮುಪ್ಪಿನ ಷಡಕ್ಷರಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
08ಅಭಿಮನ್ಯುವಿನ ಪರಾಕ್ರಮಕುಮಾರವ್ಯಾಸವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

7ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪೂರಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು :-

ಕ್ರಮಸಂಖ್ನೆಪೂರಕ ಅಧ್ಯಾಯಗಳುಕವಿಗಳ ಹೆಸರುPdf ವೀಕ್ಷಿಸಿPdf ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
01ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ದರ್ಶನಡಾ. ಎಲ್. ಬಸವರಾಜುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
02ಗೊಂಬೆ ಕಲಿಸುವ ನೀತಿಆರ್. ಎನ್‌ ಜಯಗೋಪಾಲ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
03ಗೋಲಗುಮ್ಮಟರಾಜಶೇಖರ ಕುಕ್ಕುಂದಾವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
04ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯ ಮೊದಲ ಶಿಕ್ಷಕಿರಮಾನಂದ ಆಚಾರ್ಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
05ರಮ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿಮಧುರಚೆನ್ನವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
06ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯಎಣಗಿ ಬಾಳಪ್ಪವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

1 ರಿಂದ 10 ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್‌

ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್