Category Archives: Kannada information

ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf | Nelson Mandela Information in Kannada Pdf

Nelson Mandela Information Pdf in Kannada

ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf Nelson Mandela Information in Kannada Pdf, Nelson Mandela Biography in Kannada Pdf Download, Nelson Mandela in Kannada Pdf nelson mandela history in kannada Pdf ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೆಲ್ಸನ್ ಮಂಡೇಲಾ ಅವರು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವರ್ಣಭೇದ ನೀತಿ ವಿರೋಧಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿದ್ದರು, ಅವರು 1994 ರಿಂದ 1999 ರವರೆಗೆ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ […]

ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf | Deen Dayal Upadhyaya Information Pdf in Kannada

Deen Dayal Upadhyaya Information Pdf in Kannada

ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf Deen Dayal Upadhyaya Information in Kannada Pdf, Deen Dayal Upadhyaya Biography in Kannada Pdf Download deen dayal upadhyaya history in kannada Pdf information about deen dayal upadhyaya in kannada deen dayal upadhyaya achievements in kannada pdf ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ದೀನ್ ದಯಾಳ್ ಉಪಾಧ್ಯಾಯ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪಂಡಿತ್ ದೀನದಯಾಳ್ […]

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf | Kempegowda Jayanthi Information in Kannada Pdf

Kempegowda Jayanthi Information Pdf in Kannada

ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf Kempegowda Jayanthi Information Pdf in Kannada Kempegowda Jayanthi Bagge Mahiti in Kannada Pdf Download ನಾಡಪ್ರಭು ಕೆಂಪೇಗೌಡರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಜಯಂತಿ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾಡಪ್ರಭು ಹಿರಿಯ ಕೆಂಪೇಗೌಡ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು, ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರು. ಕೆಂಪೇಗೌಡರು 1537 ರಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನು ಭದ್ರಪಡಿಸಿದರು. ಕನ್ನಡ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅನೇಕ […]

ವಿ ಕೃ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf | V K Gokak Information Pdf in Kannada

V K Gokak Information Pdf in Kannada

ವಿ ಕೃ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf V K Gokak Information Pdf in Kannada V K Gokak Biography Pdf in Kannada Download Vikru Gokak in Kannada Pdf information about vikru gokak in kannada Pdf ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಿ ಕೃ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ವಿ ಕೃ ಗೋಕಾಕ್ ಅವರು ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸಕಾರರು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಬರಹಗಾರರು ಮತ್ತು […]

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf | Masti Venkatesha Iyengar information Pdf in Kannada

Masti Venkatesha Iyengar information Pdf in Kannada

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf Masti Venkatesha Iyengar information Pdf in Kannada Masti Venkatesha Iyengar Biography Pdf in Kannada Download masti venkatesha iyengar life history in kannada Pdf information about masti venkatesha iyengar in kannada Pdf ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ […]

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf | Rabindranath Tagore Information Pdf in Kannada

Rabindranath Tagore Information Pdf in Kannada

ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf Rabindranath Tagore Information in Kannada Pdf Download, Rabindranath Tagore Biography Pdf in Kannada Pdf rabindranath tagore in kannada Pdf rabindranath tagore life history in kannada pdf information about rabindranath tagore in kannada Pdf ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಭಾರತೀಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಪುನರುಜ್ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರತಿಮ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರು.ಮತ್ತು […]

ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf | D V Gundappa Information in Kannada Pdf

D V Gundappa Information Pdf in Kannada

ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf D V Gundappa Information in Kannada Pdf, D V Gundappa Biography in Kannada Pdf Download, D V Gundapp in Kannada Pdf D V Gundappa History in Kannada d v gundappa poems in kannada Pdf ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಡಿ ವಿ ಗುಂಡಪ್ಪ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮನ ಕಗ್ಗ, […]

ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf | Dara Bendre Information in Kannada Pdf

Dara Bendre Information Pdf in Kannada

ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf Dara Bendre Information Pdf in Kannada Dara Bendre Biography Pdf in Kannada Download Dara Bendre in Kannada Pdf Dr Bendre Information in Kannada ಬೇಂದ್ರೆ ಸಾಹಿತ್ಯ in Kannada information about dara bendre in kannada Dara Bendre History in Kannada ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ದ ರಾ ಬೇಂದ್ರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. […]

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf | Girish Karnad Information in Kannada Pdf

Girish Karnad Information Pdf in Kannada

ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf Girish Karnad Information in Kannada Pdf, Girish Karnad Biography in Kannada Pdf Download, Girish Karnad history in Kannada Pdf Girish Karnad Details in Kannada About Girish Karnad in kannada ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಗಿರೀಶ್ ಕಾರ್ನಾಡ್ ಅವರು ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಬುದ್ಧಿಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವುದರಿಂದ […]

ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf | Sarojini Naidu Information Pdf in Kannada

Sarojini Naidu Information Pdf in Kannada

ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf Sarojini Naidu Information Pdf in Kannada, Sarojini Naidu Biography in Kannada Pdf Download, Sarojini Naidu in Kannada Information About Sarojini Naydu in Kannada sarojini naidu history in kannada ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಸರೋಜಿನಿ ನಾಯ್ಡು ಅವರು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ, ಸ್ತ್ರೀವಾದಿ ಮತ್ತು ಕವಿ. ಅವರು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ […]

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.