ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Economics 3 Notes Pdf Download

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೋಟ್ಸ್‌, ಫಸ್ಟ್‌ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ –3 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ 1st Puc ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 11ನೇ ತರಗತಿ 1st Puc Economics 3 Notes Pdf Download 1st Puc Economics 3rd Lesson Question Bank With Answers In Kannada pdf Class 11th Liberalization, Privatization and Globalization An Appraisal kseeb solutions for 1st puc economics chapter 3 1st Puc Arthashastra 3rd lesson Notes In Kannada Udarikarana Kasagikarana Mattu Jagatikarana Ondu Moulyamapana 1st Puc Arthashastra Karnataka

Class 11th Liberalization, Privatization and Globalization An Appraisal Notes Pdf

ತರಗತಿ: ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು: ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಅಧ್ಯಾಯ – 3 ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ನೋಟ್ಸ್‌ 1st Puc Economics 3 Notes Pdf
1st Puc Economics 3 Notes Pdf

kseeb solutions for 1st puc economics chapter 3

11th Standard ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. 11ನೇ ತರಗತಿ Udarikarana Kasagikarana Mattu Jagatikarana Ondu Moulyamapana ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

1st Puc Economics 3rd Lesson Question Bank With Answers In Kannada pdf

1st Puc Udarikarana Kasagikarana Mattu Jagatikarana Ondu Moulyamapana ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 11th Standard ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

1st Puc Arthashastra 3rd lesson Notes In Kannada Download

PDF Name1st Puc ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf
No. of Pages14
PDF Size224KB
Languageಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ
Download LinkAvailable ✓
TopicsFirst Puc Chapter Third ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 11ನೇ ತರಗತಿ

1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಮೂಲ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆಯ ಆದಕ್ಷ ನಿರ್ವಹಣೆಯೆಂದು ಗುರುತಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ, ಸರ್ಕಾರ ವಿವಿಧ ನೀತಿಗಳ ಅನುಷ್ಟಾನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಾಮಾನ್ಯ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ತೆರಿಗೆ ವಿಧಿಸುವುದರಿಂದ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದರಿಂದ ಇತ್ಯಾದಿ ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಿಧಿಯನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ, ವೆಚ್ಚವು ಅದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾದಾಗ ಸರ್ಕಾರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಗೊಳಗಿನ ಜನರಿಂದ ಹಾಗೂ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಣಕಾಸು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಸಾಲ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಾವು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂನತಹ ಸರಕುಗಳನ್ನು ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಡಾಲರ್‌ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆಗ ನಾವು ನಮ್ಮ ರಫ್ತಿನಿಂದ ಗಳಿಸಿದ ಡಾಲರ್ ನ್ನು ನೀಡುತ್ತೇವೆ.

Udarikarana Kasagikarana Mattu Jagatikarana Ondu Moulyamapana 1st Puc notes Pdf

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1st Puc ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Class 11th First PUC Liberalization, Privatization and Globalization An Appraisal Notes ಪಾಠದ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Download Now

1st Puc Chapetr 3 Economics Notes Pdf

FAQ

ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ಎಂದರೇನು?

ಇದು ಜಾಗತೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಒಂದು ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಿ ಹೊರ ಹೊಮ್ಮಿದೆ. ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಪನಿಯ ಕೆಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬಾಹ್ಯ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಎರವಲು ಪಡೆಯುತ್ತಿದೆ.

ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅರ್ಥ ನೀಡಿ.

ವಿದೇಶಿ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ದೇಶಿಯ ರಚನೆ, ಸರಕು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ನೇರ ಹೂಡಿಕೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಎಂದರೇನು?

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದ ಉದ್ದಿಮೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಈಕ್ವಿಟಿ ಷೇರಿನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಹಿಂತೆಗೆತ ಎನ್ನುವರು.

ಜಾಗತೀಕರಣ ಎಂದರೇನು?

ದೇಶದ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವಿಶ್ವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ತೆರೆದಿಡುವುದನ್ನು ಜಾಗತೀಕರಣ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಉತ್ತಾದನೆಯ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳ ಒಗ್ಗೂಡಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

ದ್ವಿತೀಯ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

ಪ್ರಬಂಧದ pdf

1st Puc All Subject Notes Pdf

English Notes

Leave your vote

-8 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.