ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌, ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ 1 Puc Economics Notes in Kannada Part 1 anda 2 Guide Textbook 1st Puc Economics All chapters Question Answer Notes Pdf 2023 Download kseeb solutions for 1st puc economics karnataka 1st puc economics notes pdf Kannada Medium

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್

1st Puc Economics Notes Pdf

11ನೇ ತರಗತಿ ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನೋಟ್ಸ್ PDFಅನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 1st Puc Economics Notes Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

ಭಾಗ -1 ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ

1 Puc Economics Notes in Kannada Part 1

Sl.No Chapter NameView PdfDownload Pdf
ಘಟಕ 1 ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವ
01ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆView Download
02ಭಾರತದ ಆರ್ಥಿಕತೆ 1950 – 1990View Download
ಘಟಕ – 2 1991ರ ನಂತರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು
03ಉದಾರೀಕರಣ, ಖಾಸಗೀಕರಣ ಮತ್ತು ಜಾಗತೀಕರಣ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನView Download
ಘಟಕ-3 ಭಾರತೀಯ ಅರ್ಥವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಸವಾಲುಗಳು
04ಬಡತನView Download
05ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ಬಂಡವಾಳ ನಿರ್ಮಾಣView Download
06ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿView Download
07ಉದ್ಯೋಗ : ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳುView Download
08ಮೂಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳುView Download
09ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿView Download
ಘಟಕ-4 ಭಾರತದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅನುಭವಗಳು : ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನ
10ಭಾರತ ಮತ್ತು ಅದರ ನೆರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅನುಭವಗಳ ತೌಲನಿಕ ಅಧ್ಯಯನView Download

ಭಾಗ – 2 ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಖ್ಯಾಶಾಸ್ತ್ರ

1 Puc Economics Notes in Kannada Part 2

ಕ್ರಮಸಂಖ್ಯೆಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುView PdfDownload Pdf
01ಪೀಠಿಕೆವೀಕ್ಷಿಸಿDownload
02ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಗ್ರಹಣೆವೀಕ್ಷಿಸಿDownload
03ದತ್ತಾಂಶಗಳ ಸಂಘಟನೆವೀಕ್ಷಿಸಿDownload
04ದತ್ತಾಂಶಗಳ ನಿರೂಪಣೆವೀಕ್ಷಿಸಿDownload
05ಕೇಂದ್ರೀಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯ ಮಾಪನಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿDownload
06ಹರವಿನ ಅಳತೆಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿDownload
07ಸಹ ಸಂಬಂಧವೀಕ್ಷಿಸಿDownload
08ಸೂಚ್ಯಾಂಕಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿDownload
09ಸಂಖ್ಯಾತ್ಮಕ ಸಾಧನಗಳ ಉಪಯೋಗವೀಕ್ಷಿಸಿDownload

FAQ:

ಈ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳ Pdf Download ಮಾಡುವುದು ಸುಲಭವೇ?

ಹೌದು . Free Download

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

1 Puc All Subect Notes Pdf

2nd Puc ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌

ಇತರೆ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗಳ Pdf