ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Gandhi Chapter Kannada Notes Pdf

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ 1st Puc Gandhi Chapter Kannada Notes Pdf Gandhi Chapter Notes Pdf First puc kannada notes gandhi lesson question answer kseeb solutions 1st puc kannada ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ Pdf

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌

ತರಗತಿ : ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ

ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು : ಗಾಂಧಿ

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌
ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌

kseeb solutions 1st puc kannada

1st Puc ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

First puc kannada gandhi lesson pdf download

ಆತ್ಮೀಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ PDFನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, 1st Puc ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 1st Puc ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

Gandhi Lesson Notes In Kannada 1st Puc

PDF Name1st Puc ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ Pdf
No. of Pages06
PDF Size146KB
Languageಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryಕನ್ನಡ
Download LinkAvailable ✓
Topics1st Puc ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ Pdf

1st Puc ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಯ ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ Pdf ನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ .1st Puc ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ . 1st Puc ಯ ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

1st puc kannada notes gandhi lesson question answer

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1st Puc ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಗಾಂಧಿ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು PDFಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬಹುದು.

Download Now

FAQ:

ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಹುಡುಗ ಹೇಗೆ ಕಂಡನು ?

ಸುಮಾರು ಎತ್ತರ , ನರಪೇತಲ , ಅಗಲ ಕಿವಿಗಳ ಹೊಟ್ಟೆ ಡುಬ್ಬಣ , ಅವನ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಅವ್ಯಕ್ತ ನೋವಿನ ರೋಷ ಅವನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆವರಸಿದ ಹುಡುಗನೊಬ್ಬ ವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ಅಪರೂಪದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಂತೆ ಕಂಡನು .

ಗಾಂಧೀ ಎಂಬ ಹುಡುಗನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆ ಯಾವುದು ?

ತಾನು ಸತ್ತರೆ ತನ್ನನ್ನು ಹಲಸಿನ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣು ಮಾಡಬೇಕೆಂಬುದು ಗಾಂಧೀ ಎಂಬ ಹುಡುಗನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯಾಗಿತ್ತು

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

Kannada Notes

English Notes

History Notes

Leave your vote

-15 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.