2nd Puc English When You Are Old Notes Pdf

2nd Puc English When You Are Old Notes Pdf 2023 Ncert solutions for class 12 english When You Are Old Summary Guide Textbook 12th Standard Chapter 6 Chapter Extract Question Bank With Answer Mcq kseeb solutions II puc english Chapter 6 English Notes Karnataka Download 2nd PUC English Textbook Springs Answers Pdf Kannada Medium

Second Puc English chapter 6 Notes Pdf Download

Class: 2nd Puc

Chapter Name: When You Are Old

12th Standard Chapter 6 Chapter Question Bank With Answer Mcq Pdf

2nd Puc English When You Are Old Notes Pdf
2nd Puc English When You Are Old Notes Pdf

kseeb solutions II puc english Chapter 6

ಆತ್ಮೀಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 12ನೇ ತರಗತಿ When You Are Old ಪಾಠದ PDFನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, 12th Class When You Are Old ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 12 Std When You Are Old ಪಾಠದ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

When You Are Old Summary In Kannada

ಈ ಪ್ರೇಮಕವನದಲ್ಲಿ ಏಡ್ಸ್‌ ಕವಿಯು ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯು ತಾನು ಈಗ ಬರೆಯುತ್ತಿರುವ ಪದ್ಯಕೃತಿಯನ್ನು ಅಕೆಯ ವೃದ್ದಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಓದುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಓದುತ್ತಿರುವಾಗ ಆಕೆ ಯೌವನದ ತನ್ನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು , ಹಲವಾರು ಮಂದಿ ಅವಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದುದನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದೆಂಬುದು ಅವನ ಕಲ್ಪನೆ.
ಇತರರು ಅಕೆಯ ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗ ತಾನು ಆಕೆಯ ಆತ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆರಾಧಿಸುತ್ತಿದ್ದುದಾಗಿ ಆತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ. ಅದರೆ ಆಕೆ ತನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ಹೋದುದರ ಬಗ್ಗೆ ಆತನಿಗೆ ವಿಷಾದವಿದೆ.
ಅನೆಕ ಮಂದಿ ವಿಮರ್ಶಕರ ಪ್ರಕಾರ ಇದು ಕವಿಯ ಸ್ವಂತ ಅನುಭವದಿಂದ ಮೂಡಿದ ಪದ್ಯವಾಗಿದೆ. 1889ರಲ್ಲಿ ಆತ ಐರ್ಲೆಂಡಿನ ಖ್ಯಾತ ನಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾದ ಮಾಡ್‌ ಗಾನ್‌ ಎಂಬುವವಳನ್ನು ಬೇಟಿಮಾಡಿ ಆಕೆಯನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಲಾರಂಭಿಸಿದ. ಆದರೆ 1903ರಲ್ಲಿ ಅಕೆ ಮೇಜರ್‌ ಜಾನ್‌ ಮ್ಯಾಕ್ ಬೈಡ್‌ ಎಂಬಾತನನ್ನು ಮದುವೆಯಾದಳು. ಈ ಅನುಭವದಿಂದ ನೊಂದ ಏಡ್ಸ್‌ ಈ ಪದ್ಯವನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಎಂದು ವಿಮರ್ಶಕರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯು ತನ್ನ ನೈಜವಾದ ಮತ್ತು ಎಂದೂ ಮರೆಯಲಾರದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಭೂತ ಅಥವಾ ವರ್ತಮಾನದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವ ಬದಲಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ದಿನಗಳನ್ನು ಆತ ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ವೇಳೆಗಾಗಲೆ ಈ ಇಬ್ಬರು ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ದೂರಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ನ ಪ್ರೇಯಸಿಯು ಆ ತನ್ನ ವೃದ್ದಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಕವಿಯ ನೈಜ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ್ದೇಕೆ ವಿಷಾದವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಎಂದು ಕವಿ ಊಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಅದ್ದರಿಂದಲೇ ಕವಿಯು ಆಕೆಗೆ ನೀನು ಮುದುಕಿಯಾಗಿ ನಿನ್ನ ಕೂದಲೆಲ್ಲ ನರೆತು ಬಿಳುಪಾದಾಗ, ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನಿದ್ದೆ ತುಂಬಿ ಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಬೆಂಕಿಯ ಗೂಡಿನ ಬದಿಯಲಿ ಕುಳಿತು ಈ ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೋ. ನಿಧಾನವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಓದು. ಯೌವನದ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದ್ದ ಮಧುರವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.
ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಿನ್ನ ಹರ್ಷಭರಿತವಾದ ಸಂಚಲನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರೀತಿ ನಿಜವಾದದ್ದೋ ಅಥವಾ ಕೃತಕವೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾತ್ರ ನಿನ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಪವಿತ್ರಾತ್ಮವನ್ನು ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಆಗೀಗ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದ್ದ ದುಗುಡಗಳನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೀತಿಸುತಿದ್ದ ಎಂದು ಕವಿ ತನ್ನ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆತ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತಿರುವ ಬೆಂಕಿಗೂಡಿನ ಸರಳುಗಳ ಮುಂದೆ ಮುಖಬಾಗಿಸಿ ಕುಳಿತು ಹೇಗೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಗಿರಿಶಿಖರಗಳನ್ನು ಏರಿ ಹೊರಟುಹೋಯಿತು. ಆತನ ಮುಖ ಹೇಗೆ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಸಮೂಹದಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಯಿತು. ಎಂಬುದನ್ನು ನಿನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀನೆ ಹೇಳಿಕೋ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರೀತಿ ತನ್ನನ್ನು ಅಮರನನ್ನಾಗಿಸಿದೆ ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾನೆ.

Ncert solutions for class 12 english When You Are Old

PDF Name2nd Puc English When You Are Old Chapter Notes Pdf
No. of Pages04
PDF Size68KB
Language2nd Puc ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
CategoryEnglish
Download LinkAvailable ✓
Topics2nd Puc English When You Are Old Chapter Notes Pdf

2nd year english When You Are Old Pdf

2nd Pucವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು When You Are Old Chapter ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. 12ನೇ ತರಗತಿ When You Are Old Chapter ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ Pdf ಅನ್ನು ನೀವು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಕೂಡ ಮಾಡಬಹದು. ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ಈ ನೋಟ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. Read Online Button ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ Pdfಅನ್ನು ವಿಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ Download Now ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ ನೀವು ಈ ನೋಟ್ಸ್‌ ಅನ್ನು Download ಕೂಡ ಮಾಡಬಹುದು.

2nd PUC English Textbook Springs Answers Pdf

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 2nd Puc When You Are Old Chapter ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 12th Standard When You Are Old Chapter ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

II Puc When You Are Old Chapter Notes

FAQ:

Love fled’ connotes

The fleeing of her lover to the mountains

Which is possible to infer about the speaker of ‘when you are old’?

He is saddened by rejection

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

Kannada Notes

English Notes

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.