8ನೇ ತರಗತಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪದ್ಯದ ಕ್ನನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf | 8th Standard Sanna Sangati Poem Kannada Notes Pdf

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪದ್ಯದ ಕ್ನನಡ ನೋಟ್ಸ್‌, 8th ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು Pdf ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪದ್ಯದ ಕೊಶನ್ ಆನ್ಸರ್ 8th Standard Sanna Sangati Poem Kannada Notes Pdf Kseeb solution 8th Kannada Question Answer Mcq Download Karnataka 8th standard kannada notes Sanna Sangati pdf Sanna Sangati Question And Answer In Kannada 8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ Notes Pdf 2022 8th standard Siri kannada 2nd Poem question answer Pdf kseeb solutions for class 8 kannada Poem 8 ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ Kannada Pdf 8th standard kannada 2nd poem question answer 8th standard kannada poem sanna sangati question answer 8th standard Siri kannada 2nd Poem question answer Pdf Kannada Medium

8th ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ತರಗತಿ : 8ನೇ ತರಗತಿ

ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು : ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ

8th standard kannada notes Sanna Sangati pdf

8th Standard Sanna Sangati Poem Kannada Notes Pdf
8th Standard Sanna Sangati Poem Kannada Notes Pdf

Sanna Sangati Padya Pdf Summary In Kannada

ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಕವನದಲ್ಲಿ ‘ ತಾಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಮಲಗಿರುವ ಮಗು ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ವೇಳೆ ತನ್ನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಕಿತ್ತೆಸೆದಾಗ , ತಾಯಿಯ ಕೈ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಮಗುವಿನ ಹೊದಿಕೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿಯೊಂದನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೀರು ತುಂಬಿರುವ ಕರಿಮುಗಿಲ ನಡುವೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕಣ್ಣುತೆರೆದಂತೆ ಚಂದ್ರನಿದ್ದಾನೆ . ಬಾನಿನ ಬೀದಿಗೆ ತಾರೆ ಬಂದಿವೆ . ಸೋನೆಯ ಶ್ರುತಿಗೆ ಗಾಳಿಯೇ ಹಾಡುತ್ತಿದೆ ‘ ಎಂದು ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ದೊಡ್ಡ ಘಟನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿ ಕವಿ ವರ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ . ಹಗಲಿರುಳೆನ್ನದೆ ಸದಾ ತನ್ನ ವಿನ ಆರೈಕೆಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವ ತಾಯಿ ಹೃದಯದ ತುಡಿತ – ಮಿಡಿತಗಳು ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಕವನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿವೆ . ತಾಯಿಯು ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಆರೈಕೆ , ಲಾಲನೆ – ಪಾಲನೆಗಳಲ್ಲಿಯೇ ತನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಖ ಸಂತೋಷಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾಳೆ . ಹಾಗೂ ತನ್ನ ನೋವು , ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಾಳೆ , ಎನ್ನುವುದು ಈ ಕವಿತೆಯ ಆಶಯವಾಗಿದೆ .

Sanna Sangati Question And Answer In Kannada

8ನೇ ತರಗತಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪದ್ಯದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ Question and Answer Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ Notes Pdf 2022

PDF Name8ನೇ ತರಗತಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪದ್ಯದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ Pdf
No. of Pages04
PDF Size110KB
Language8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryಸಿರಿ ಕನ್ನಡ
Download LinkAvailable ✓
Topics8th Class Siri Kannada Sanna Sangati Poem ನೋಟ್ಸ್ Pdf

8th standard Siri kannada 2nd Poem question answer Pdf

ನೀವು ಈ Pdf ಅನ್ನು Download Now ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 8th Class ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪದ್ಯದ ಪಾಠದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ನೋಟ್ಸ್‌ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಾಗೂ Read Online ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ನೋಟ್ಸ್‌ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ.

Class 8 kannada Sanna Sangati Notes Pdf

8th Std Sanna Sangati ಪದ್ಯದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 8th Standard ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪದ್ಯದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಈ ನೋಟ್ಸ್‌ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಎಂಟನೇ ತರಗತಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪದ್ಯದ ಕೊಶನ್ ಆನ್ಸರ್

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 8ನೇ ತರಗತಿ ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪದ್ಯದ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 8th Sanna Sangati Poem ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

kseeb solutions for class 8 kannada Poem 8 ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ

FAQ:

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕಣ್ಣು ಎಲ್ಲಿ ತೆರೆದಿದೆ ?

ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಕಣ್ಣು ನೀರು ತುಂಬಿದ ಕಪ್ಪು ಮೋಡಗಳ ನಡುವೆ ತೆರೆದಿದೆ .

ಪುಟ್ಟ ಮಗುವು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಲಗಿದೆ ?

ಪಟ್ಟ ಮಗುವು ತೊಟ್ಟಿಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣನ್ನು ಅರ್ಧ ಮುಚ್ಚಿ ಮಲಗಿದೆ .

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

10th all Kannada Notes

9th All Subject Notes Pdf

8th All Chapter kannada Notes Pdf

Leave your vote

-2 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.