ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf | Essay On World Family Day in Kannada Pdf

ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf, Essay On World Family Day in Kannada Pdf, Vishwa Kutumba Dinacharane Bagge Prabandha Pdf, World Family Day in Kannada Pdf ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನ ಪ್ರಬಂಧ ಕನ್ನಡ pdf

ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 15 ರಂದು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. 1993 ರಲ್ಲಿ UN ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯದೊಂದಿಗೆ ದಿನವನ್ನು ಘೋಷಿಸಲಾಯಿತು ಮತ್ತು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದಾಯವು ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಲಗತ್ತಿಸುವ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ: ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

Essay On World Family Day Pdf in Kannada
Essay On World Family Day Pdf in Kannada

ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಮೇ 15 ರಂದು ‘ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನ’ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ‘ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ದಿನ’ ಎಂದೂ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇದು ಜಾಗತಿಕ ಆಚರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನವನ್ನು 1993 ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Essay On World Family Day Pdf Kannada

ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧದ Pdf ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನವು ಕುಟುಂಬಗಳ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ, ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರುವುದು ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನದಂದು ಎಲ್ಲಾ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಗಾರಗಳು, ಸೆಮಿನಾರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನಗಳಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನದಂದು ಅನೇಕ ದೇಶಗಳು ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬ ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಈ Pdf ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • ಪೀಠಿಕೆ
  • ವಿಷಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ
  • ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನವನ್ನು ಏಕೆ ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ?
  • ಆಚರಣೆಯ ಉದ್ದೇಶ
  • ಉಪಸಂಹಾರ

ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf Kannada

PDF Nameವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf
No. of Pages03
PDF Size100.02 KB
Languageಕನ್ನಡ
Categoryಪ್ರಬಂಧ
Download LinkAvailable ✓
Topicsವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

Essay On World Family Day Pdf Kannada

ಸಾಮಾಜಿಕ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಭಾಗವು (ಡಿಎಸ್‌ಪಿಡಿ) ಸರ್ಕಾರಗಳು, ಯುಎನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಯುಎನ್ ಮಾಹಿತಿ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕುಟುಂಬಗಳ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಪರಿಸರ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ದಿನದ (ಮೇ 15) ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಅನುಸರಣೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ. NGOಗಳು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯ ವಾರ್ಷಿಕ ಪತ್ರವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕ ವಿತರಣೆಗಾಗಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು Pdf

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧದ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Essay On World Family Day PDF Kannada ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಚಳಿಗಾಲದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

ಜೈವಿಕ ಇಂಧನದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

FAQ:

ವಿಶ್ವ ಕುಟುಂಬ ದಿನಾಚರಣೆ ಯಾವಾಗ?

ಮೇ 15 ರಂದು ಕುಟುಂಬ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಧ್ಯಯುಗದ ಭಾರತವನ್ನಾಳಿದ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಮಹಿಳೆ ಯಾರು?

ಸುಲ್ತಾನ್‌ ರಜಿಯಾ.

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.