ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf | India Achievements in Space Essay Pdf in Kannada

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf | India Achievements in Space Essay Pdf in Kannada Bahyakashadalli Bharathada Sadhane Prabandha Pdf Kannada Download india’s achievements in space technology essay in kannada Pdf

ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಇಸ್ರೋ) ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ‘ಮನುಕುಲದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ’ ಎಂಬ ಅದ್ಭುತ ಧ್ಯೇಯವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ISRO ಅನ್ನು 15 ಆಗಸ್ಟ್ 1969 ರಂದು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ: ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

India Achievements in Space Essay Pdf in Kannada
India Achievements in Space Essay Pdf in Kannada

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಮೊದಲ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಪರಿಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ISRO ತನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಪರಿಶೋಧನೆ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಶೋಧನೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು, 1969 ರಲ್ಲಿ ISRO ಅನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

India Achievements in Space Essay Pdf Kannada

ಪ್ರಬಂಧದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧದ Pdf ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಭಾರತವು ಏಪ್ರಿಲ್ 19 ರಂದು ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸುತ್ತದೆ ಏಕೆಂದರೆ 1975 ರಲ್ಲಿ ಇದೇ ದಿನಾಂಕದಂದು ದೇಶವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಮಾನವರಹಿತ ಭೂಮಿಯ ಉಪಗ್ರಹವಾದ ಆರ್ಯಭಟವನ್ನು ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಿತು. ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತವು ಉಪಗ್ರಹವನ್ನು ಕಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತುವ ವಿಶ್ವದ 11 ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಯಿತು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಈ Pdf ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • ಪೀಠಿಕೆ
  • ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ
  • ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನ
  • ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ? 
  • ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳು
  • ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಕೊಡುಗೆ
  • ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ISRO – ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ
  • ಉಪಸಂಹಾರ

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf Kannada

PDF Nameಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf
No. of Pages04
PDF Size130.75 KB
Languageಕನ್ನಡ
Categoryಪ್ರಬಂಧ
Download LinkAvailable ✓
Topicsಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

India Achievements in Space Essay Pdf Kannada

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಗತಿಯು ಮಹಾನ್ ದಾರ್ಶನಿಕ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಡಾ.ವಿಕ್ರಮ್ ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಡಾ.ಸಾರಾಭಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪಿತಾಮಹ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.

ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು Pdf

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಾಧನೆ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧದ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು India Achievements in Space Essay PDF Kannada ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ Pdf

ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

FAQ:

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಯತ್ನವೇನು?

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 1963 ರಲ್ಲಿ ತಿರುವನಂತಪುರಂ ನಲ್ಲಿ ರಾಕೆಟ್ ತರಬೇತಿ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು. ಅದೇ ವರ್ಷ ಅಮೆರಿಕ ತಯಾರಿಸಿದ ರಾಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಈ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಉಡಾವಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. 

ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ಮಾನವನ ಕೊಡುಗೆ ಏನು?

ಕಳೆದ 300 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಮನುಷ್ಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ.

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.