ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಬಂಧ Pdf | New Education Policy 2020 Essay Pdf in Kannada

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಬಂಧ Pdf New Education Policy 2020 Essay Pdf Kannada Hosa Shikshana Neethi 2020 Prabandha Pdf Download

ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಬಂಧ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಜುಲೈ 2020 ರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರವು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದೆ; 34 ವರ್ಷಗಳ ಅಂತರದ ನಂತರ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರಲು. ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕಲಿಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ: ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಬಂಧ Pdf

New Education Policy 2020 Essay Pdf in Kannada
New Education Policy 2020 Essay Pdf in Kannada

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಬಂಧ Pdf

ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ Pdf ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏಕಮುಖ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಬಹು-ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

New Education Policy 2020 Essay Pdf Kannada

ಪ್ರಬಂಧದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಬಂಧದ Pdf ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದರ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕೃತವಾಗಿತ್ತು. ಗಳಿಸಿದ ಅಂಕಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸಲಾಯಿತು. ಇದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಏಕಮುಖ ವಿಧಾನವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಬಹು-ಶಿಸ್ತಿನ ವಿಧಾನದ ಪ್ರಸ್ತುತತೆಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸರ್ವತೋಮುಖ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಈ Pdf ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • ಪೀಠಿಕೆ
  • ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ
  • ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ತತ್ವಗಳು
  • ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಮಹತ್ವ
  • ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ರ ಗುರಿ
  • ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ರ ಅನುಕೂಲಗಳು
  • ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ರ ಅನಾನುಕೂಲಗಳು
  • ಉಪಸಂಹಾರ

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಬಂಧ Pdf Kannada

PDF Nameಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಬಂಧ Pdf
No. of Pages04
PDF Size128.77 KB
Languageಕನ್ನಡ
Categoryಪ್ರಬಂಧ
Download LinkAvailable ✓
Topicsಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಬಂಧ Pdf

New Education Policy 2020 Essay Pdf Kannada

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ. ಶಾಲೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಬಿಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯದ ಉತ್ತಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಔದ್ಯೋಗಿಕ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದರಿಂದ, ಇದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಪರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. 

ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಬಂಧದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು Pdf

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ 2020 ಪ್ರಬಂಧದ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು New Education Policy 2020 Essay PDF Kannada ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಏಕೀಕರಣ ಕುರಿತು ಪ್ರಬಂಧ Pdf

ಮಳೆ ಕೊಯ್ಲು ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

FAQ:

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯ ಗುರಿ ಏನು ?

ಈ ಹೊಸ ನೀತಿಯು ಪ್ರಿ-ಸ್ಕೂಲ್‌ನಿಂದ ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಹಂತದವರೆಗಿನ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಸಾರ್ವತ್ರಿಕಗೊಳಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಹೊಸ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿಯನ್ನು ಯಾವ ವರ್ಷ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರು ?

2020.

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.