10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Samantara Shredigalu Maths Notes Pdf In Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ 10th Class Samantara Shredigalu Maths Notes Pdf In Kannada kseeb solutions for class 10 maths chapter 1 kannada medium Mcq question and answer Kannada Medium Karnataka

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌

ತರಗತಿ : 10ನೇ ತರಗತಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Samantara Shredhigalu Maths Notes Pdf In Kannada
10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ | 10th Standard Samantara Shredigalu Maths Notes Pdf In Kannada

10th Class ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 10th Standard ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

sslc kannada medium maths notes pdf

10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ PDFನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

10th Standard Samantara Shredigalu Maths Notes Pdf In Kannada

PDF Name10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್ Pdf
No. of Pages75
PDF Size5,960KB
Language10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryಗಣಿತ
Download LinkAvailable ✓
Topics10ನೇ ತರಗತಿ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್ Pdf

Samantara Shredigalu Maths 10th Notes Kannada

ಆತ್ಮೀಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ Pdf ನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ .10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ . 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

kseeb solutions for class 10 maths chapter 1 kannada medium

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10th Standard ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10th Standard ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು PDFಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

Kannadapdf.com ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ನೋಟ್ಸ್‌ pdf ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

FAQ

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ ಎಂದರೇನು ?

ಮೊದಲ ಪದವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಪದಕ್ಕೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಕೂಡಿಸುವುದರಿಂದ ಪಡೆಯುವ ಸಂಖ್ಯಾ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಗಳು ಎನ್ನುವರು.

ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿಯ ವಿಧಗಳು ಯಾವುವು ?

1) ಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ
ಉದಾಹರಣೆ: 3,6,9,12,15…24
2) ಅಪರಿಮಿತ ಸಮಾಂತರ ಶ್ರೇಢಿ
ಉದಾಹರಣೆ: 3,6,9,12,15…

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf 

10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.