ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸದ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Manava Vikasanada Kathe History Chapter Notes Pdf In Kannada

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf 1st Puc Manava Vikasanada Kathe Notes Pdf kseeb solutions for class 1st puc History First Puc Notes Pdf In Kannada Chapter 2 Karnataka 1st puc history 2nd chapter question answer in kannada First P.U.C. Human evolution story lesson history notes

1st Puc Manava Vikasanada Kathe Notes Pdf In Kannada

ತರಗತಿ : ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸದ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Manava Vikasanada Kathe History Chapter Notes Pdf In Kannada
1st Puc Manava Vikasanada Kathe History Chapter Notes Pdf In Kannada

1st Puc Manava Vikasanada Kathe History Chapter Notes Pdf In Kannada

1st Puc ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸದ ನೋಟ್ಸ್‌

ಆತ್ಮೀಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ PDFನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, 1st Puc ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 1st Puc ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

kseeb solutions for class 1st puc history

PDF Name1st Puc ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ Pdf
No. of Pages06
PDF Size138KB
Languageಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryಇತಿಹಾಸ
Download LinkAvailable ✓
Topics1st Puc ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ Pdf

History 1st Puc Notes Pdf In Kannada Chapter 2

ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ.ಯ ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ Pdf ನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ .1st Puc ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ . 1st Puc ಯ ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

1st puc history 2nd chapter question answer in kannada

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 1st Puc ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಮಾನವ ವಿಕಸನದ ಕಥೆ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು PDFಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬಹುದು.

Download Now

Kannadapdf.com ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ನೋಟ್ಸ್‌ pdf ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

FAQ:

ಭೂಮಿಯು ಯಾವಾಗ ಉದಯಿಸಿತು ?

ಸುಮಾರು 4.5 ಬಿಲಿಯನ್ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಉಗಮವಾಯಿತೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ .

ಮಾನವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಜೀವಿಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಯಾವಾಗ ವಿಕಸಿಸಿದವು ?

ಮಾನವರನ್ನು ಹೋಲುವ ಜೀವಗಳು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ 5-6 ಮಿಲಿಯ ವರ್ಷಗಳ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ವಿಕಸಿಸಿದವು .

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ?

ಚಾರ್ಲ್ಸ್ ಡಾರ್ವಿನ್ ರಚಿಸಿದ ಕೃತಿ ‘ ದಿ ಓರಿಜಿನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸ್ಪೀಶೀಸ್ ( The origin of the species ) .

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

Kannada Notes

English Notes

Leave your vote

-4 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.