ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌ | 1st Puc Prapanchada Krantigalu History Chapter Notes Pdf In Kannada

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf 1st Puc Prapanchada Krantigalu Notes Pdf In Kannada kseeb solutions 1st puc history kannada medium pdf Download First puc history chapter 8 question answer Kannada Karnataka 1st Puc World Revolutions History Chapter Notes Pdf Kannada

ತರಗತಿ : ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು

 1st Puc Prapanchada Krantigalu History Chapter Notes In Kannada
1st Puc Prapanchada Krantigalu History Chapter Notes In Kannada

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್‌

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಆತ್ಮೀಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಮಿತ್ರರೇ, 1st Puc ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ PDFನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯತ್ತಿನ ದಿನಗಳಿಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಾತ್ರ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು. ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ,

1st Puc History 8th Chapter Notes Pdf In Kannada

1st Puc ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 1st Puc ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

1st Puc Prapanchada Krantigalu History Chapter Notes Pdf In Kannada

PDF Name1st Puc ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ Pdf
No. of Pages20
PDF Size276KB
Languageಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryಇತಿಹಾಸ
Download LinkAvailable ✓
Topics1st Puc ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ Pdf

First puc history notes in kannada pdf download

ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 1st Puc ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ Pdf ನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ .1st Puc ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ . 1st Puc ಯ ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ ಇತಿಹಾಸ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

1st puc history notes in kannada pdf

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು1st Puc ಪ್ರಪಂಚದ ಕ್ರಾಂತಿಗಳು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು PDFಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬಹುದು.

Download Now

Kannadapdf.com ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ. ಯ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ನೋಟ್ಸ್‌ pdf ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

FAQ:

ವಾಟರ್ ಪ್ರೇಮ್ ಅನ್ನು ಯಾರು ಕಂಡು ಹಿಡಿದರು ?

ರಿಚರ್ಡ್ ಆರ್ಕ್‌ರೈಟ್ .

ಅಮೇರಿಕ ಸಂಯುಕ್ತ ಸಂಸ್ಥಾನದ ಪ್ರಥಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಯಾರು ?

ಜಾರ್ಜ್ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್

‘ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಕ್ರಾಂತಿಯ ಪಿತಾಮಹ ‘ ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗಿದೆ ?

ಜೀನ್ ಜಾಕ್ಸ್ ರೂಸೋ 

 ‘ ಫಾದರ್ ಆಡ್ ಸನ್ಸ್ ‘ ಕೃತಿಯನ್ನು ಬರೆದವರು ಯಾರು ?

ತರ್ಗಿನೆವ್

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

Kannada Notes

English Notes

Leave your vote

-19 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.