9ನೇ ತರಗತಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Class Kelasa Mattu Shakthi Science Notes Pdf

9ನೇ ತರಗತಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌,ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಭಾಗ 02 ರ ಉತ್ತರಗಳು 9th Standard Kseeb Solutions For Class 9 science Chapter 11 9th Class Science Notes Pdf 11 Chapter Question Answer Mcq 9th Std Science Notes Pdf Class 9 Work and Energy Science Notes 9th class science notes in kannada pdf part 2

9th Std Science Notes Pdf

ತರಗತಿ: 9ನೇತರಗತಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು:  ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ

Kseeb Solutions For Class 9 science Chapter 11

9th Class Kelasa Mattu Shakthi Science Notes Pdf
9th Class Kelasa Mattu Shakthi Science Notes Pdf

ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ 9ನೇ ತರಗತಿ pdf

9th Standard ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

9th class science notes in kannada pdf part 2

9ನೇ ತರಗತಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 9th Standard ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.

9th Class Science Chapter 11 Science Notes

PDF Name9ನೇ ತರಗತಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf
No. of Pages08
PDF Size262KB
Language9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryವಿಜ್ಞಾನ
Download LinkAvailable ✓
Topics9ನೇ ತರಗತಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

9th Class Science Notes Pdf 11 Chapter Question Answer Mcq

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Class 9 Work and Energy Science Notes

ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ ಅಹಾರದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಜೀವಿಗಳು ಜೀವಿಸಿರಲು ಅನೇಕ ಮೂಲಭೂತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾವು ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು `ಜೀವ ಕ್ರಿಯೆಗಳು’ ಎನ್ನುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಕ್ರಿಯೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯು ಆಹಾರದಿಂದ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆಡುವಿಕೆ, ಹಾಡುವಿಕೆ, ಓದುವಿಕೆ, ಬರೆಯುವಿಕೆ, ಆಲೋಚಿಸುವಿಕೆ, ಕುಣಿಯುವಿಕೆ, ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್, ಓಡುವಿಕೆಗಳಂತಹ ಸಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿಯ
ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪರಿಶ್ರಮದ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಸಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅವುಗಳ ಜಿಗಿತ ಮತ್ತು ಓಡುವಿಕೆ. ಅವುಗಳು ಹೋರಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಶತ್ರುಗಳಿಂದ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಜೀವಿಸಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಹುಡುಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲದೇ ನಾವು ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನು ತೂಕ ಎತ್ತಲು, ಭಾರ ಹೊರಲು, ಗಾಡಿ ಎಳೆಯಲು, ಅಥವಾ ಭೂಮಿ ಸಾಗುವಳಿ ಮಾಡಲು
ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ.

ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 9th Standard

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 9th Standard ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Download Now

ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ pdf

FAQ:

ಸರಾಸರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಿ

ಒಟ್ಟಾರ ಉಪಯೋಗಿಸಿದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಳಸಿದ ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ಭಾಗಿಸಿದಾಗ ಸರಾಸರಿ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದರೇನು?

ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸದ ದರವನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎನ್ನುವರು. ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಏಕಮಾನ ವ್ಯಾಟ್. ಇದನ್ನು W ಚಿಹ್ನೆಯಿಂದ ಸೂಚಿಸುತ್ತೇವೆ.

ಶಕ್ತಿ ಎಂದರೇನು?

ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ‘ಶಕ್ತಿ’ ಎನ್ನುವರು.

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

Kannada Notes

English Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.