ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Pdf | Eye Donation Essay Pdf in Kannada

ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Pdf Importance Of Eye Donation Essay Pdf in Kannada Importance Of Eye Donation Prabandha Pdf Kannada Download Eye Donation Essay Kannada

ಸ್ನೇಹಿತರೇ… ನಿಮಗೆ ನಾವು ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೇತ್ರದಾನವು ಒಬ್ಬರ ಮರಣದ ನಂತರ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದಾನ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಯೋಜನಕ್ಕಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ: ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

Importance Of Eye Donation Essay Pdf in Kannada
Importance Of Eye Donation Essay Pdf in Kannada

ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Pdf ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ದೇಹದ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಗಗಳು ಸಮಾನವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಹೇಗಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ವಿಶೇಷವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಇದು ನಮಗೆ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚವು ನೀಡುವ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಮಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಲವಾರು ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷಗಳಿಂದಾಗಿ, ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಪಂಚವು ಕತ್ತಲೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ನೇತ್ರದಾನವು ಒಬ್ಬರ ಮರಣದ ನಂತರ ಅವರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ.  ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Importance Of Eye Donation Essay Pdf Kannada

ಪ್ರಬಂಧದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧದ Pdf ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಕುರುಡುತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ದೃಷ್ಟಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ದಾನ ಮಾಡಿದ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ನಿಯಾವು ಕಣ್ಣಿನ ಮುಂಭಾಗವನ್ನು ಆವರಿಸುವ ಸ್ಪಷ್ಟ ಅಂಗಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ದುರ್ಬಲಗೊಂಡರೆ, ದೃಷ್ಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ, ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಬದಲಿಸುವ ಕೆರಾಟೊಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಎಂಬ ಸರಳ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆಯಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಇಂದಿನಂತೆ, ಕಾರ್ನಿಯಾದ ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಬದಲಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರವಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಈ Pdf ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • ಪೀಠಿಕೆ
  • ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ
  • ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣುಗಳ ಪಾತ್ರ
  • ನೇತ್ರದಾನ ಏಕೆ ಅಗತ್ಯ
  • ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ
  • ಕಣ್ಣುಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ
  • ಯಾರು ನೇತ್ರದಾನ  ಮಾಡಬಹುದು
  • ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ
  • ಉಪಸಂಹಾರ

ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Pdf Kannada

PDF Nameನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Pdf
No. of Pages03
PDF Size116.72 KB
Languageಕನ್ನಡ
Categoryಪ್ರಬಂಧ
Download LinkAvailable ✓
Topicsನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

Importance Of Eye Donation Essay Pdf Kannada

ಕುರುಡುತನ ಇಂದು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕಳವಳಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. WHO ಪ್ರಕಾರ, ಕಣ್ಣಿನ ಪೊರೆ ಮತ್ತು ಗ್ಲುಕೋಮಾದ ನಂತರ, ಕುರುಡುತನವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ದುರ್ಬಲತೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದುರ್ಬಲತೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಗುಣಪಡಿಸಬಹುದಾದವು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೇತ್ರದಾನವು ಮರಣದ ನಂತರ ಒಬ್ಬರ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ದಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇತರ ದೇಹದ ಅಂಗಗಳಂತೆ, ಕಣ್ಣಿನ ಕಾರ್ನಿಯಾವನ್ನು ಸಹ ಮರಣದ ನಂತರ ದಾನ ಮಾಡಬಹುದು, ಇದು ಅಂಧರಿಗೆ ದೃಷ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೇತ್ರದಾನವು ಯಾವುದೇ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹಣವನ್ನು ಬಳಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದು ದಾನದ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನವಿಲ್ಲದೆ, ಇದು ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕುರುಡುತನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು Pdf

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೇತ್ರದಾನದ ಮಹತ್ವ ಪ್ರಬಂಧದ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Importance Of Eye Donation Essay Pdf  ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಪ್ರಬಂಧ Pdf 

FAQ:

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾರ್ನಿಯಲ್‌ ಕುರುಡುತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ?

15 ಮಿಲಿಯನ್ ಅಂಧರಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಪೈಕಿ 6.8 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಕಾರ್ನಿಯಲ್ ಅಂಧತ್ವದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಾವಿನ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ ನೇತ್ರದಾನ ಮಾಡಬೇಕು ?

ಆರು ಗಂಟೆ ಒಳಗೆ.

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.