ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf | Masti Venkatesha Iyengar information Pdf in Kannada

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf Masti Venkatesha Iyengar information Pdf in Kannada Masti Venkatesha Iyengar Biography Pdf in Kannada Download masti venkatesha iyengar life history in kannada Pdf information about masti venkatesha iyengar in kannada Pdf

ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಹಗಾರರು. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುವ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಗೌರವವಾದ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೌರವಿಸಿದ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೆಯದಾಗಿದೆ. ಅವರನ್ನು ಕನ್ನಡದ ಆಸ್ತಿ ಎಂದು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿ  ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ “ಮಾಸ್ತಿ, ಕನ್ನಡದ ಸಂಪತ್ತು”. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ: ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf

Masti Venkatesha Iyengar information Pdf in Kannada
Masti Venkatesha Iyengar information Pdf in Kannada

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು ಜೂನ್ 6, 1891 ರಂದು ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಂಗೇನಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರು ತಮಿಳು ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವರು. ಮಾಸ್ತಿ ಎಂಬ ಅಡ್ಡಹೆಸರು ಅವರು ತಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯವನ್ನು ಕಳೆದ ಹಳ್ಳಿಯ ಹೆಸರಿನಿಂದ ಬಂದಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Masti Venkatesha Iyengar information Pdf Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಮಾಸ್ತಿಯವರು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 123 ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ 17 ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಹಲವಾರು ಸಣ್ಣ ಕಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಕಾಲೀನ ರಾಜಕೀಯ, ಇತಿಹಾಸ, ಮತ್ತು ನೂರಾರು ಅಮೂಲ್ಯ ಪ್ರಬಂಧಗಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಮಳಿಗೆಯನ್ನು ತೊರೆದರು. ಸಾಹಿತ್ಯ, ಕವನ ಮತ್ತು ಬಗೆಬಗೆಯ ವಿಷಯಗಳು. 1983 ರಲ್ಲಿ , ಕೊಡಗಿನ (ಕೂರ್ಗ್) ಕೊನೆಯ ರಾಜನ ಪ್ರಬಲ ಮತ್ತು ದುರಂತ ಕಥೆಯಾದ ಚಿಕವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಎಂಬ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದ ನಾಲ್ಕನೇ ಕನ್ನಡ ಬರಹಗಾರರಾದರು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಈ Pdf ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ
  • ಜನನ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ
  • ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಶೈಲಿ
  • ನಂಬಿಕೆ
  • ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬರಹಗಾರ
  • ರಚನೆಗಳು
  • ಪ್ರಮುಖ ಕೃತಿಗಳು
  • ಗೌರವಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು
  • ಮರಣ

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf Kannada

PDF Name
ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf
No. of Pages04
PDF Size134.62 KB
Languageಕನ್ನಡ
Categoryಮಾಹಿತಿ
Download LinkAvailable ✓
Topicsಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf

Masti Venkatesha Iyengar information Pdf Kannada

ಸಮೃದ್ಧ ಬರಹಗಾರ, ಅವರು ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ 123 ಮತ್ತು ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ನಲ್ಲಿ 17 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಚಿಕ್ಕ ವೀರ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕಾದಂಬರಿಗಾಗಿ 1983 ರಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನಪೀಠ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದರುಕಥೆ ಕೊಡಗಿನ ಕೊನೆಯ ರಾಜನ ಕುರಿತಾಗಿತ್ತು. ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರು 1986 ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ 95 ನೇ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬದಂದು ನಿಧನರಾದರು.

ಈ ಲೇಖನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Masti Venkatesha Iyengar information PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಸಂಗೊಳ್ಳಿ ರಾಯಣ್ಣ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf

ಬಸವಣ್ಣನವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf

FAQ:

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಅವರ ಯಾವಗ ಎಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು?

ಮಾಸ್ತಿ ವೆಂಕಟೇಶ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ಜೂನ್ 6, 1891, ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

“ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಯ ಪಿತಾಮಹ” ಎಂದು ಯಾರನ್ನು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ?

ಮಾಸ್ತಿ ಅವರನ್ನು “ಆಧುನಿಕ ಕನ್ನಡ ಕಥೆಯ ಪಿತಾಮಹ” ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.