ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf | Post Office Facilities Information Pdf in Kannada

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf Post Office Facilities Information Pdf in Kannada Anche Kacheriya Sowlabyagalu Mahiti Pdf Information about post office

ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಇಂದು ಹೈಟೆಕ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿ ಕೇವಲ ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮಾಧ್ಯಮವಲ್ಲ. ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹು ಹಣಕಾಸು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಇದರಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ: ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf

Post Office Facilities Information Pdf in Kannada
Post Office Facilities Information Pdf in Kannada

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf

ಈ ಲೇಖನಿಯಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಕನ್ನಡ Pdf ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯು ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಯು ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ (PLI) / ಗ್ರಾಮೀಣ ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ (RPLI) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಯು ಸಣ್ಣ ಹೂಡಿಕೆದಾರರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಅಪಾಯ ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಕ ಹೂಡಿಕೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದರ 1,55,000 ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಳಿತಾಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

Post Office Facilities Information Pdf Kannada

ಈ ಲೇಖನಿಯ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯು ಯಾವುದೇ ಇತರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನಂತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಆಗಿದ್ದು ಅದು ನಿಮಗೆ ಖಾತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು, ಮರುಕಳಿಸುವ ಠೇವಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಠೇವಣಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಹದಿನೆಂಟು ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ವರದಿಯನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದಂತೆ ಮಾಸಿಕ ಅಥವಾ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಈ Pdf ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

 • Post Office Facilities in Kannada
 • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ನೀಡುವ ಆರ್ಥಿಕ ಸೇವೆಗಳು
  • ವಿದೇಶಿ ದೇಶಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ
  • ಅಂಚೆ ಜೀವ ವಿಮೆ
  • ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ ಹೂಡಿಕೆ
  • ಎಟಿಎಂ
  • ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು 
 • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಯ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
 • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಕ್ರಮಗಳು
 • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆ ತೆರೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ದಾಖಲೆಗಳು
 • ಪೋಸ್ಟ್ ಆಫೀಸ್ ಉಳಿತಾಯ ಖಾತೆಗೆ ಅರ್ಹತೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳು

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf Kannada

PDF Name
ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf
No. of Pages04
PDF Size121.00 KB
Languageಕನ್ನಡ
Categoryಮಾಹಿತಿ
Download LinkAvailable ✓
Topicsಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf

Post Office Facilities Information Pdf Kannada

ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿ ಉಳಿತಾಯ ಬ್ಯಾಂಕ್ ದೇಶದಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಾಗಿದ್ದು, ನಗರ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮೀಣ ಗ್ರಾಹಕರ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ಏಜೆನ್ಸಿ ಸೇವೆಯಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಲವಾರು ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವಿಧ ಹೂಡಿಕೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತವೆ.

ಈ ಲೇಖನಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇತರೆ ಮಾಹಿತಿಗಳು

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ Pdf ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Post Office Facilities Information PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ವೀರ್ ಸಾವರ್ಕರ್ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf

ಲಾಲಾ ಲಜಪತ್ ರಾಯ್ ಅವರ ಜೀವನ ಚರಿತ್ರೆ Pdf

FAQ:

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು?

ವಿಶ್ವದ ಮೊದಲ ಅಂಚೆ ಕಛೇರಿಯನ್ನು 1712 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಸಂಕ್ವಾರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಹೈ ಸ್ಟ್ರೀಟ್‌ನಲ್ಲಿದೆ.

ಅಂಚೆ ಕಚೇರಿಯ ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಾವುವು?

NSC, MIS ಮತ್ತು ಸುಕನ್ಯಾ ಸಮೃದ್ಧಿ.

Leave your vote

-10 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.