ವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf | World Non Violence Day Essay Pdf in Kannada

ವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf World Non Violence Day Essay Pdf in Kannada Vishwa Ahimsa Dina Prabandha Pdf Kannada Download World Non Violence Day Prabandha Pdf

ಸ್ನೇಹಿತರೇ…. ನಿಮಗೆ ನಾವು ವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf ಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಹಿಂಸೆಯ ಉಲ್ಲೇಖವು ನಮಗೆ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಅಹಿಂಸೆಯ ‘ಆಯುಧ’ವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತೀಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಚಳವಳಿಯ ನಾಯಕ ಮತ್ತು ಅಹಿಂಸೆಯ ತಂತ್ರ ಮತ್ತು ತತ್ವಶಾಸ್ತ್ರದ ಪ್ರವರ್ತಕ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನವಾದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಕುರಿತಾದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ವಿಷಯ: ವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

World Non Violence Day Essay Pdf in Kannada
World Non Violence Day Essay Pdf in Kannada

ವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

ಈ ಪ್ರಬಂಧದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf ಅನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ 2007 ರಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ಸ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿಯು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2 ರಂದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನವನ್ನು ಆಚರಿಸಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿತು. ಭಾರತವನ್ನು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಹಕ್ಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಚಳುವಳಿಗಳನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಜನ್ಮದಿನ ಜಗತ್ತು. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದಾದ್ಯಂತ ಶಾಂತಿಯ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವಲ್ಲಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

World Non Violence Day Essay Pdf Kannada

ಪ್ರಬಂಧದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧದ Pdf ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಗಾಂಧಿಯವರ ರಾಜಕೀಯ ತತ್ತ್ವಶಾಸ್ತ್ರವು ಮೂರು ಪ್ರಮುಖ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಗಳ ಸುತ್ತ ಸುತ್ತುತ್ತದೆ: ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ (ಅಹಿಂಸೆ), ಸ್ವರಾಜ್ (ಗೃಹ ನಿಯಮ), ಮತ್ತು ಸರ್ವೋದಯ (ಎಲ್ಲರ ಕಲ್ಯಾಣ). ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವು ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳಿಂದ ರಾಜಕೀಯ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ, ಸ್ವರಾಜ್ ಮತ್ತು ಸರ್ವೋದಯವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸ, ಹತ್ತಿಯ ನೂಲುವ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಉನ್ನತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಲ್ಯಾಣದ ಮೂಲಕ – ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮೂಹಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯ ಕಲ್ಪನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿತು. ಅಂತಹ ಪುನರುತ್ಪಾದನೆಯು ಭಾರತವು ತನ್ನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಆತ್ಮವನ್ನು ಮರುಶೋಧಿಸಲು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಆಳ್ವಿಕೆಯನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಅಗತ್ಯವೆಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು. ಇದನ್ನು ಕುರಿತು ನಾವು Pdf ಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ.

ಈ Pdf ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕೆಲವು ಅಂಶಗಳು ಹೀಗಿವೆ.

  • ಪೀಠಿಕೆ
  • ವಿಷಯ ವಿವರಣೆ
  • ಹಿನ್ನೆಲೆ
  • ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾ
  • ಉಪಸಂಹಾರ

ವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf Kannada

PDF Nameವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf
No. of Pages02
PDF Size96.79 KB
Languageಕನ್ನಡ
Categoryಪ್ರಬಂಧ
Download LinkAvailable ✓
Topicsವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

World Non Violence Day Essay Pdf Kannada

ಗಾಂಧಿಯವರು ಯುದ್ಧಗಳಿಲ್ಲದ ಜಗತ್ತು, ಜಾತಿ ಅಥವಾ ವರ್ಗವಿಲ್ಲದ ಸಮಾಜ, ಬಲವಂತ ಅಥವಾ ಬಾಲಕಾರ್ಮಿಕಗಳಿಲ್ಲದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕ, ಶೋಷಣೆಯಿಲ್ಲದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ತಲೆ ಎತ್ತುವ ಕನಸು ಕಂಡರು. ಭಾರತದ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಅಂತರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವೇದಿಕೆ ಸಿಗಲು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಕಾರಣ. ಮತ್ತು ಇಡೀ ಜಗತ್ತು ಅವನ ಬಲವಾದ ನಿರ್ಣಯ ಮತ್ತು ಇಚ್ಛಾ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡುಗಿತು. ಅವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅಹಿಂಸೆಯ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಯುದ್ಧಗಳು ಹಿಂಸೆಯಿಂದ ಗೆಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರು. 

ಈ ಪ್ರಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಇತರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಬಂಧಗಳು Pdf

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ವಿಶ್ವ ಅಹಿಂಸಾ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧದ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು World Non Violence Day Essay Pdf  ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDF ಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ವಿಶ್ವ ಅಂಗವಿಕಲರ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

ವಿಶ್ವ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಪ್ರಬಂಧ Pdf

FAQ:

ಮಹಾತ್ಮಾ ಗಾಂಧಿಯವರು ಜನಿಸಿದ ದಿನಾಂಕ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು?

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨, ೧೮೬೯. ಪೋರಬಂದರ್‌ ನಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು.

ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ ೨ ಏನು?

ಅಹಿಂಸಾ ದಿನವಾಗಿದೆ.

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.