10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf | 10th Class Bharatada Aranyagalu Social Notes Pdf 2023

10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌Pdf, ಸಮಾಜ ಭಾಗ 01ರ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪಾಠ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 10th social science notes pdf 2023 ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು Notes Pdf 10th Class Bharatada Aranyagalu Social Notes Pdf Karnataka KSEEB SSLC Class 10 Geography Indian Forest Question Answer Mcq Download ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ನೋಟ್ಸ್ Pdf Forests of India 10th standard Karnataka KSEEB SSLC Class 10 Geography Solutions Chapter Indian Forest 10th Standard Bharatada Aranyagalu Social Science Notes Pdf In Kannada Guide Textbook 10th Class Chapter 13 Social Notes in Kannada Medium 10 Standard Bharatada Aranyagalu Pdf

ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪಾಠ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ತರಗತಿ : 10ನೇ ತರಗತಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು

10th ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು Notes Pdf

10th Class Bharatada Aranyagalu Social Notes Pdf
1 10th Class Bharatada Aranyagalu Social Notes Pdf

10th Standard Bharatada Aranyagalu Social Science Notes Pdf In Kannada

10th Class ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳುಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 10th Standard Indian Forest ಪಾಠದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

10th Class Chapter 13 Social Notes in Kannada

ಒಂದು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿದತ್ತವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಸಸ್ಯ ಸಮೂಹವನ್ನು ಅರಣ್ಯಗಳು ಅಥವಾ ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಸಸ್ಯವರ್ಗವೆಂದು ಕರೆಯುವರು. ಇದು ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಪರಿಸರದ ಇತರ ಅಂಶಗಳಾದ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ಮಳೆ ಭೂಸ್ವರೂಪ, ಮಣ್ಣುಗಳು ಮುಂತಾದವುಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ವು ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗುವುದು. ಭಾರತವು 2009ರ ಅಂದಾಜಿನಂತೆ 6.9ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿ.ಲೋ ಅಂದರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಶೇ21.02ರಷ್ಟು ಭೂಭಾಗವು ಅರಣ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವುದಾಗಿದೆ.

SSLC ಭಾಗ 01 ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪಾಠದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪಾಠದ PDFನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 10ನೇ ತರಗತಿಯ Bharatada Aranyagalu ಪಾಠದ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

Indian Forest Sociology Notes Class 10

PDF Name10ನೇ ತರಗತಿ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪಾಠದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ Pdf
No. of Pages03
PDF Size98KB
Language10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
Download LinkAvailable ✓
Topics10ನೇ ತರಗತಿ Bharatada Aranyagalu Lesson ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ Pdf

10th Class ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ Bharatada Aranyagalu ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ Pdf ನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ .10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು Indian Forest ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ . 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪಾಠದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

Karnataka KSEEB SSLC Class 10 Geography Solutions Chapter Bharatada Aranyagalu

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10th Standard ಭಾರತದ ಅರಣ್ಯಗಳು ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10th Standard Bharatada Aranyagalu ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು PDFಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

Kannadapdf.com ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ನೋಟ್ಸ್‌ pdf ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

FAQ:

ಭಾರತವು ಹೊಂದಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಎಷ್ಟು?

ಭಾರತವು 6.9ಲಕ್ಷ ಚದರ ಕಿಲೋ. ಮೀಟರ್‌ ಅರಣ್ಯ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

ಅರಣ್ಯ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದರೇನು?

ಅರಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾನವ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಪತ್ತುಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಎಂದು ಕರೆಯುವರು.

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.