10th ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf | 10th Class Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra Notes Pdf

10th ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf, ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪಾಠ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 10th Class Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra Notes Pdf Kseeb Solution Social Lesson 20 Question Answer Mcq Download 10th World Wars and Indian Character Notes Pdf Download Karnataka KSEEB SSLC Class 10 History Solutions Chapter Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra 2022 SSLC ಭಾಗ 02 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪಾಠದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf 10th Standard Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra Social Science Notes Pdf In Kannada Medium Textbook Guide 10th ಸಮಾಜ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf 10th Class ಅಧ್ಯಾಯ-20 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 10th Social Pdf Notes kseeb solutions for class 10 social history chapter 9 10th Class Chapter 20 Social Notes in Kannada

Karnataka KSEEB SSLC Class 10 History Solutions Chapter Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra

ತರಗತಿ : 10ನೇ ತರಗತಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ

SSLC ಭಾಗ 02 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪಾಠದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

10th ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf 10th Class Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra Notes Pdf
10th Class Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra Notes Pdf

10th Standard Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra Social Science Notes Pdf In Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪಾಠದ PDFನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 10ನೇ ತರಗತಿಯ Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra ಪಾಠದ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪಾಠ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ

10th Class ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 10th Standard World Wars and Indian Character ಪಾಠದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

10th ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ Notes Pdf

ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ Pdf ನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ .10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು World Wars and Indian Character ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ . 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪಾಠದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

Social World Wars and Indian Character Notes Class 10

PDF Name10ನೇ ತರಗತಿ ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪಾಠದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ Pdf
No. of Pages03
PDF Size101KB
Language10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
Download LinkAvailable ✓
Topics10ನೇ ತರಗತಿ Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra Lesson ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ Pdf

10th Class ಅಧ್ಯಾಯ-20 ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಗಳು:
1914: ಒಂದನೆಯ ಮಹಾಯುದ್ದದ ಪ್ರಾರಂಭ
1917: ರಷ್ಯಾದ ಮಹಾಕ್ರಾಂತಿ
1919: ವರ್ಸೇಲ್ಸ್‌ ಒಪ್ಪಂದ
1929: ಆರ್ಥಿಕ ಮಹಾಕುಸಿತ
1935:ನ್ಯೂರೆಂಬರ್ಗ್‌ ಕಾನೂನು
1942: ಸ್ಟಾಲಿನ್‌ ಗ್ರಾಡ್‌ ಕದನದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್ನರ ಸೋಲು.
1939-45: 2ನೇ ಮಹಾಯುದ್ದ

10th Class Chapter 20 Social Notes in Kannada

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10th Standard ಮಹಾಯುದ್ಧಗಳು ಹಾಗೂ ಭಾರತದ ಪಾತ್ರ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10th Standard Maha Yuddagalu Hagu Bharatada Patra ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು PDFಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

Kannadapdf.com ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ನೋಟ್ಸ್‌ pdf ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

kseeb solutions for class 10 social history chapter 9

FAQ:

ತೀನ್‌ ಮೂರ್ತ ಚೌಕ ಎಲ್ಲಿದೆ?

ದೆಹಲಿ

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕ ಯಾರು?

ಜರ್ಮನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಜಿ ಪಕ್ಷದ ನಾಯಕನಾಗಿದ್ದವನು ಹಿಟ್ಲರ್‌

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.