10ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf | 10th Class Swatantra Horata Notes Pdf Download

10ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf, ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪಾಠ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ 10th ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಕೊಶನ್‌ ಆನ್ಸರ್ Notes Pdf 10th Class Swatantra Horata Notes Pdf Download Kseeb Solution 10th Social History Chapter 7 Question Answer Mcq Karnataka 2023 Class 10 Freedom Struggle Notes Pdf SSLC ಭಾಗ 02 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪಾಠದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf 10th Standard Swatantra Horata Social Science Notes Pdf In Kannada‌ 10th Class Chapter 18 Social Notes in Kannada 10th Class ಅಧ್ಯಾಯ- 18 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು Karnataka KSEEB SSLC Class 10 History Solutions Chapter Swatantra Horata Kannada Medium

Karnataka KSEEB SSLC Class 10 History Solutions Chapter Swatantra Horata

ತರಗತಿ : 10ನೇ ತರಗತಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ

SSLC ಭಾಗ 02 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪಾಠದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

10th Class Swatantra Horata Notes Pdf Download
10th Class Swatantra Horata Notes Pdf Download

10th Standard Swatantra Horata Social Science Notes Pdf In Kannada

10ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪಾಠದ PDFನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಎಸ್‌ ಎಸ್‌ ಎಲ್‌ ಸಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 10ನೇ ತರಗತಿಯ Swatantra Horata ಪಾಠದ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ.

ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪಾಠ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರ

10th Class ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 10th Standard Freedom Struggle ಪಾಠದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

10th ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ Notes Pdf

ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 10ನೇ ತರಗತಿಯ Swatantra Horata ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್ Pdf ನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ .10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ 10ನೇ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು Freedom Struggle ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ . 10ನೇ ತರಗತಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪಾಠದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

Social Freedom Struggle Notes Class 10

PDF Name10ನೇ ತರಗತಿ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪಾಠದ ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ Pdf
No. of Pages07
PDF Size128KB
Language10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ
Download LinkAvailable ✓
Topics10ನೇ ತರಗತಿ Swatantra Horata Lesson ಸಮಾಜ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ Pdf

10th Class ಅಧ್ಯಾಯ- 18 ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಹಲವು. ಅನೇಕ ರಾಜಪ್ರಭುತ್ವಗಳು ಬ್ರಿಟಿಷರ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿದ್ದು ಅವರ ಸ್ವಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಾಗಿತ್ತು. ೧೮೫೭ರ ಪ್ರಥಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಂಗ್ರಾಮದ ನಂತರ ಹಲವಾರು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದವು. ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಪರ್ಕ, ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮ, ಸಂಘಗಳ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಆಡಳಿತ ಸುಧಾರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬಂದವು. ಜನರು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸಂಘಟಿತರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಅನೇಕ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದರು. ಲಾರ್ಡ್ಲಿ ಟ್ಟನ್ ಪತ್ರಿಕೋದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಜನರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ೧೮೭೮ರಲ್ಲಿ ‘ದೇಶೀಯ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾಯ್ದೆ’ ಒಂದೆಡೆ ಜಾರಿಗೆ ತಂದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಲಾರ್ಡ್ ರಿಪ್ಪನ್ ಇಲ್ಬರ್ಟ್ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದು, ಏಕರೂಪ ಕಾನೂನು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟನು. ಈ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ಬ್ರಿಟಿಷರು ಸಂಘಟಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿ ಜಯಶೀಲರಾದರು

10th Class Chapter 18 Social Notes in Kannada

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10th Standard ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟ ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ನೋಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 10th Standard Swatantra Horata ಪಾಠದ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು PDFಗಳನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

Kannadapdf.com ವೆಬ್ಸೈಟ್‌ ನಲ್ಲಿ 10ನೇ ತರಗತಿ ಪಠ್ಯಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ನೋಟ್ಸ್‌ pdf ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ  ಯಾವುದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬೇಕಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಕಾಮೆಂಟ್‌ ಮಾಡಿ ತಿಳಿಸಿ.

kseeb solutions for class 10 social history chapter 7

FAQ:

 ‘ಸಂಪತ್ತಿನ ಸೋರುವಿಕೆ ಸಿದ್ಧಾಂತ’ದ ಪ್ರತಿಪಾದಕರು ಯಾರು?

ದಾದಾಬಾಯಿ ನವರೋಜಿ

ಬಂಗಾಳದ ವಿಭಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದವರು ಯಾರು?

ಲಾರ್ಡ ಕರ್ಜನ್

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

10ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್

Leave your vote

14 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.