4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌, 4th ಕೊಶನ್‌ ಆನ್ಸರ್‌ Pdf 4th ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ 4th class Kannada All Chapter Question Answer Pdf 4th Class Kannada Notes 2023 Savi Kannada kseeb solutions for class 4 kannada Karnataka 4ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ notes pdf Karnataka kannada 4th standard Notes Pdf 4th standard kannada question answer 4th std kannada text book pdf with answers Guide 4th standard kannada notes pdf

4th ಕನ್ನಡದ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌

ತರಗತಿ : 4ನೇತರಗತಿ

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

4th Class Kannada Notes Pdf

4th Class Kannada Notes Pdf

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆಗದ್ಯ -ಪದ್ಯಗಳುPDF ವೀಕ್ಷಿಸಿPDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
01ಕನ್ನಡಮ್ಮನ ಹರಕೆ (ಪದ್ಯ)ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
02ಬುದ್ಧಿವಂತ ರಾಮಕೃಷ್ಣವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
03ವೀರಮಾತೆ ಜೀಜಾಬಾಯಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
04ಮಳೆ (ಪದ್ಯ)ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
05ಅಜ್ಜಿಯ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
06 ದೊಡ್ಡವರು ಯಾರು?ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
07ಬೀಸೋಕಲ್ಲಿನ ಪದ (ಪದ್ಯ)ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
08ತಾಯಿಗೊಂದು ಪತ್ರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
09ಮಹಿಳಾ ದಿನಾಚರಣೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
10ಸರ್ವಜ್ಞನ ತ್ರಿಪದಿಗಳು (ಪದ್ಯ)ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
11ವೀರ ಅಭಿಮನ್ಯುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
12ಪ್ರವಾಸ ಹೋಗೋಣವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
13ಬಾವಿಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರ (ಪದ್ಯ)ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
14ಹುತಾತ್ಮ ಬಾಲಕ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
15ದುಡಿಮೆಯ ಗರಿಮೆ (ಪದ್ಯ)ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
16 ಕನಸುಗಾರ ಕಲಾಂ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
17ಕಾಡಿನಲ್ಲೊಂದು ಸ್ಪರ್ಧೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
ನುಡಿ ಆಟಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು

5th Kannada Notes