5ನೇ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ | 5th Class Namma Mathu Keli Chapter Kannda Notes Pdf

5ನೇ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌, 5th ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ Pdf 5th Class Namma Mathu Keli Chapter Kannda Notes Pdf kseeb solutions 5th Standard Kannada 3rd Lesson Question Answers Pdf Download 2023 Kannada Notes Of Class 5 Listen To Our Words Lesson Pdf Karnataka

5th Class Namma Mathu Keli Chapter Kannda Notes Pdf

ತರಗತಿ: 5ನೇ ತರಗತಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು: ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ

5ನೇ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

5th Class Namma Mathu Keli Chapter Kannda Notes Pdf
5th Class Namma Mathu Keli Chapter Kannda Notes Pdf

kseeb solutions for class 5 kannada chapter 3

ಈ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನೊಳಗೊಂಡ ಲೇಖನವಾಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಸಮಾನ ಹಕ್ಕಿದೆ . ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥ ನಿಮಿತ್ತನಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿಲ್ಲ . ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಆತ ತನ್ನ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಗಳಿಗೆ ತಾನೇ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ . ಮನುಪಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳ : ಸಾಧುವಲ್ಲದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಿಸಿ , ಆ ಮೂಲಕ ಆತನನ್ನು ಯೋಚನೆಗೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಇಲ್ಲಿ ಆಶಯವಾಗಿದೆ . ಒಂದಾನೊಂದು ಕಾಡು .. ಅಲ್ಲಿ ಬಗೆಬಗೆಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ವಾಸವಾಗಿದ್ದವು . ಆನೆಯು ಆ ಕಾಡಿನ ಅಧಿಪತಿಯಾಗಿತ್ತು . ಅದು ಆಗಾಗ ಸಭೆ ಕರೆದು ಅವುಗಳ ಕೇಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ವಿಚಾರಿಸುತ್ತಿತ್ತು . ಊರಿನಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳೊಂದಿಗೂ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿತ್ತು . ಅವುಗಳಿಗೂ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತಿತ್ತು . ಉತ್ತಮ ನಾಯಕತ್ವ ಗುಣಹೊಂದಿರುವ ಆನೆಯು ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಿತ್ತು . ಹೀಗೆಯೇ ಒಂದು ದಿನ ಸಭೆ ಕರೆದಿತ್ತು . ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ಅಂದು ಮನುಷ್ಯರ ಮೇಲೆ ಬಹಳವಾಗಿ ದೂರುಹೇಳುತ್ತಿದ್ದವು ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯರು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಮೇಲೆ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ಹೇಳಿದವು .ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಆಗ ಆನೆಯು ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಮೊದಲು ತಿಳಿ ಹೇಳುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ . ಆದ್ದರಿಂದಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಒಂದು ಸೂಚನಾ ಫಲಕವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಸೂಚಿಸಿತು . ಅದರಂತೆ ಮುಂದಿನ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಣಿಗಳು ತಾವು ಬರೆದ ಫಲಕವನ್ನು ಹಿಡಿದು ನಿಂತವು . ಆನೆ ಎಲ್ಲರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಓದುತ್ತಾ ಬಂದಿತು . ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ ಬದುಕಲು ಸ್ವತಂತ್ರತೆಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಹಕ್ಕಿದೆ ಎಂಬ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

5th Standard Kannada 3rd Lesson Question Answers Pdf Download

5th Standard ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ ನೋಟ್ಸ್ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 5ನೇ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

5th ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ Pdf

PDF Name5th Standard ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ Pdf
No. of Pages06
PDF Size127KB
Language5ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryಕನ್ನಡ
Download LinkAvailable ✓
Topics5th Standard ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ Pdf

ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ 5ನೇ ತರಗತಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌

ಆತ್ಮೀಯ ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಮಿತ್ರರೇ, 5ನೇ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದ PDFನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ, ಇದರ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ, 5th Class ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು 5th Standard ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದ PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕನ್ನು ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುವಂತಹ ನೋಟ್ಸ್ ನ ಸಹಾಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಅಂಕ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.

5th Kannada All Chapter Notes

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 5th Standard ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 5ನೇ ತರಗತಿ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳಿ ಪಾಠದ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

FAQ:

ಕಾಡಿನ ಅಧಿಪತಿ ಯಾರು ? 

ಆನೆ ಕಾಡಿನ ಅಧಿಪತಿ  . 

ಕಾಡು ನಿಮಗೂ ಬೇಕು ‘ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಯಾರು ? 

‘ ಕಾಡು ನಿಮಗೂ ಬೇಕು ‘ ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದವರು ಜಿಂಕೆ .


ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

All Subjects Notes

6th Standard Kannada Notes

7ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.