7th Class The Wonder Bowl English Notes Pdf | 7ನೇ ತರಗತಿ 5th Lesson ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್ Pdf

7ನೇ ತರಗತಿ 5th Lesson ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್ Pdf, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಏಳನೇ ತರಗತಿ Lesson 5th ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ Pdf ಕೊಶನ್‌ ಅನ್ಸರ್‌ ಸಾರಾಂಶ 7th Class The Wonder Bowl English Notes Pdf Karnataka State Syllabus Kseeb 7th Standard Solution 5th Chapter Extra Question Bank With Answer Mcq Download Prashnottaragalu Saramsha Class 7th Std The Wonder Bowl Prose Summary In Kannada Medium 2023 Free Download Pdf The Wonder Bowl Question Answers

The Wonder Bowl Question Answer English

Class : 7th Standard

Chapter Name: The Wonder Bowl

kseeb solutions for Class 7 English The Wonder Bowl

7th Class The Wonder Bowl English Notes Pdf
7th Class The Wonder Bowl English Notes Pdf

Kseeb 7th Solutions 5th Chapter English Question Answer Mcq Download

ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 7ನೇ ತರಗತಿ English The Wonder Bowl ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. 7th Standard ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು 7th Class English Lesson 5 Question Answer Pdf In Kannda Download ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. 7ನೇ ತರಗತಿ English The Wonder Bowl ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

7th Class English Chapter 5th Extra Question Answer

PDF Name7th English The Wonder Bowl Lesson Notes Pdf
No. of Pages06
PDF Size85KB
LanguageEnglish
CategoryEnglish Notes
Download LinkAvailable ✓
Topics7th Class English The Wonder Bowl Trap Chapter Notes Pdf

The Wonder Bowl Summary In Kannada Medium

ಫಿಲೋಮನ್‌ ಮತ್ತು ಬಾಸಿಸ್‌ ಎಂಬ ವೃದ್ದ ದಂಪತಿಗಳು ಒಂದು ಗುಡಿಸಲಿನಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರು ತುಂಬಾ ಬಡವರಾದರೂ ಕರುಣಾಳುಗಳಾಗಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದ ಯಾರನ್ನೇ ಆಗಲಿ ಊಟ ಕೊಡದೆ ಕಳಿಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿನ ನಾಯಿ ಬೊಗಳುವ, ಹುಡುಗರು ಕೂಗುವ ಸದ್ದುಕೇಳಿ, ಯಾರೋ ಹೊಸಬರು ತಮ್ಮ ಮನೆಯ ಕಡೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಂದು ಊಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಫಿಲೋಮನ್‌ ಹೋಗುತ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆ ಅವರಿಗಾಗಿ ಏನನ್ನಾದರೂ ಆಹಾರವನ್ನು ಸಿದ್ದಪಡಿಸಲು ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಅಪರಿಚಿತರು ಚಿಂದಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಉಟ್ಟಿರುತ್ತಾರೆ.
ಫಿಲೋಮನ್‌ ತಾನೆ ಹೋಗಿ ಅವರನ್ನು ಆತ್ಮೀಯತೆಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಬರುತ್ತಾನೆ, ಅವರು ತುಂಬಾ ದಣಿದವರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾ ತಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನ ಮೊದಲೇ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಊಟವನ್ನೇ ಹಂಚಿಕೊಂಡು ತಿನ್ನಬಹುದಿತ್ತು. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಹಾಲಿದೆ. ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಎಂದು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗ ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಹಾಲೇ ನಮಗೆ ಹಬ್ಬದೂಟ ಎಂದು ಹೇಳುವರು. ಆಗ ಬಾಸಿಸ್‌ ಎರಡು ಕಪ್‌ ಗಳಿಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಬಗ್ಗಿಸಿ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಡುತ್ತಾಳೆ. ಅದನ್ನು ಕುಡಿದು ಅವರು ಇನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ಬೇಕೆಂದಾಗ, ಬಾಸಿಸ್‌ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹನಿ ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಆಗ ಆ ಅತಿಥಿಗಳು ಅ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಹಾಲು ಅದರಲ್ಲಿದೆ. ಎಂದು ಎರಡೂ ಕಪ್ ಗೆ ಹಾಲನ್ನು ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಬಾಸಿಸ್‌ ಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಿ ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ತಾನೇ ನಂಬದವಳಾಗುತ್ತಾಳೆ. ಆಗ ಅವಳಿಗೆ ಇವರು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲ. ದೇವದೂತರಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮನ್ನು ಹರಸಲೆಂದೇ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾಳೆ. ಮಾರನೇ ದಿನ ಅವರು ಹೊರಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಾವು ದೇವದೂತರು ನಿಮ್ಮ ಕರುಣೆ ಮತ್ತು ಅತಿಥಿ ಸತ್ಕಾರವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದೇವೆ. ನಿಮಗೇನು ಬೇಕೋ ಕೇಳಿ ಎನ್ನುವರು. ಫಿಲೋಮನ್‌ ತಾವಿಬ್ಬರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಯಬೇಕು ಎಂದು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ. ಆಗ ಆ ದೇವತೂರು ಅವರ ಗುಡಿಸಲನ್ನು ಭವ್ಯ ಭವನವನ್ನಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆಷ್ಟು ಕಾಲ ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಬದುಕಿ ನಂತರ ಇಬ್ಬರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸ್ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಎಂದು ಹರಸುವರು. ತಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲ ಕಡೆ ತಿರುಗಿ ನೋಡಿದ ದಂಪತಿಗಳು ಭವ್ಯ ಭವನವನ್ನು ನೋಡಿ ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿ ದೇವದೂತರ ಕಡೆ ತಿರುಗುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಅವರಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಂಪತಿಗಳಿಬ್ಬರೂ ಕೃತಜ್ಞತೆಯಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿ, ಸುಖವಾಗಿ ಬಾಳುತ್ತಾ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ವಾಸಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಏಳನೇ ತರಗತಿ Lesson 5th ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ Pdf

7th Standard The Wonder Bowl Chapter Notes PDF ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ಈ ಪೋಸ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ PDF ಟಿಪ್ಪಣಿಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಓದಿ ಮತ್ತು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ. 7th Class The Wonder Bowl Notes Pdf Download ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ Read Online ಮತ್ತು Download now ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಲಿಂಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ Pdf ನ್ನು Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ 8ನೇ ತರಗತಿ The Wonder Bowl Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

7ನೇ ತರಗತಿ English The Wonder Bowl Pdf Prashnottaragalu

The Wonder Bowl Lesson summary class 7th PDF ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ Read Online ಮತ್ತು Download now ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಲಿಂಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ Pdf ನ್ನು Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

Karnataka Solution The Wonder Bowl Pdf 7th

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪಾಠದ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬಹುದು,

7ನೇ ತರಗತಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್‌ 5th Chapter ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 7th Standard The Wonder Bowl Notes PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು The Wonder Bowl Notes PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

7th Standard English Notes of Lesson 05 Question Answer

FAQ:

Would any stranger who came to their house go without food?

No, They would never let any stranger who came to their doors go without food.

Why did the dogs bark?

The dogs barked at the strangers.

ತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

7th Kannada Notes Pdf

7th All Subject Notes Pdf

1ರಿಂದ 10ನೇ ತರಗತಿ ವರೆಗಿನ ನೋಟ್ಸ್

ಪ್ರಬಂಧಗಳಿಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡಿ

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.