9ನೇ ತರಗತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Class Naisargika Sampanmulagalu Science Notes Pdf

9ನೇ ತರಗತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪಾಠದ ಭಾಗ 02 ರ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 9th Std ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್ 9th Class Naisargika Sampanmulagalu Science Notes Pdf 9th Class Science Notes Pdf 14 Chapter Question Answer Mcq Class 9 Natural Resources Science Notes‌ 9th class science notes in kannada pdf part 2 Download Pdf 2023

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು lesson 9ನೇ ತರಗತಿ pdf

ತರಗತಿ: 9ನೇತರಗತಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 9th Standard

9th Class Naisargika Sampanmulagalu Science Notes Pdf
9th Class Naisargika Sampanmulagalu Science Notes Pdf

9th Class Science Notes Pdf 14 Chapter Question Answer Mcq

ನೆಲ, ನೀರು ಮತ್ತು ಗಾಳಿ, ಭೂಮಿಯ ಹೊರಗಿನ ಪದರವನ್ನು ಭೂಗೋಳ ಎನ್ನುವರು. ಭೂ ಮೆಲ್ಮೈನ ಶೆ.75ರಷ್ಟು ಭಾಗ ನೀರಿನಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಜಲದ ರೂಪದಲ್ಲಿಯೂ ನೀರು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಜಲಗೋಳ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭೂಮಿಯನ್ನು
ಹೊದಿಕೆಯಂತೆ ಸುತ್ತುವರೆದಿರುವ ಗಾಳಿಯ ಪದರವನ್ನು ವಾಯುಗೋಳ ಎನ್ನುವರು. ಈ ಮೂರೂ ಇರುವೆಡೆ ಜೀವಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ. ಜಲಗೋಳ, ವಾಯುಗೋಳ ಮತ್ತು ಶಿಲಾಗೋಳಗಳು ಒಂದರೊಡನೊಂದು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರತಿವರ್ತಿಸಿ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಪೋಷಿಸುವ ಭೂಮಿಯ ಭಾಗವನ್ನು ಜೀವಗೋಳ ಎನ್ನುವರು. ಜೀವಗೋಳದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ಅಜೈವಿಕ ಘಟಕಗಳು ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಮಣ್ಣು ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಗಳ ಉಳಿವು ಹಲವಾರು ಅಂಶಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಜೀವಿಗಳು ಬದುಕಲು ಸುತ್ತಲಿನ ಉಷ್ಣಾಂಶ, ನೀರು, ಗಾಳಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿವೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಜೀವಿಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಸೂರ್ಯನಿಂದ ಬರುವ ಶಕ್ತಿಯು ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ.

Class 9 Natural Resources Science Notes

9ನೇ ತರಗತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಈ ಲೇಖನದ ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 9th Standard ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿರಿ.9th Standard ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವುನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. 9ನೇ ತರಗತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

9th Class Science Chapter 14 Science Notes

PDF Name9ನೇ ತರಗತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf
No. of Pages07
PDF Size148KB
Language9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
Categoryವಿಜ್ಞಾನ
Download LinkAvailable ✓
Topics9ನೇ ತರಗತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

9th class science notes in kannada pdf part 2

ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Kseeb Solutions For Class 9 science Chapter 14

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 9th Standard ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಪಾಠದ ವಿಜ್ಞಾನ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Download Now

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು Chapter pdf

FAQ:

ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎಂದರೇನು?

ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬೆಳಕು, ಗಾಳಿ, ನೀರು, ಅರಣ್ಯ, ಮಣ್ಣು, ಖನಿಜ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಎನ್ನುವರು.

 ಮಣ್ಣಿನ ಸವಕಳಿ ಎಂದರೇನು?

ಭೂ ಮೇಲ್ಮೈ ಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುವ ಸಡಿಲವಾದ ಪದರವು ವಿವಿಧ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಸ್ಥಳಾಂತರ ಹೊಂದುವ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನೇ “ಮಣ್ಣಿನ ಸವೆತ” ಅಥವಾ “ಭೂ ಸವೆತ” ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

Kannada Notes

English Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

Leave your vote

-1 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.