9ನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf | 9th Class Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Notes Pdf 2023

9th Std Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Notes Pdf 2023 9ನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf Kseeb Solution 9th Standard Maths Chapter 13 Question Answer Pdf Download 9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಭಾಗ-2 ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಅಭ್ಯಾಸಗಳು 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು Notes Pdf 9th 9th Class Maths Chapter 13th In kannada Medium Question Answer Guide Textbook Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Class 9 Notes Pdf Download 9th Standard Maths Notes Pdf Chapter 13 Karnataka NCERT Solution 9th Class Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Kannada Class 9 Surface Areas and Solids Notes Pdf Kannada Medium 9th Ganitha ಪಾಠ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ನೋಟ್ಸ್ Abhyasa 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8 Prashnottaragalu Kannada Pdf

9ನೇ ತರಗತಿ ಗಣಿತ ಭಾಗ-2 ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು Notes Pdf 9th

Class : 9ನೇ ತರಗತಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು

9th Class Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Kannada

9th Class Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Notes Pdf 2022
9th Class Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Notes Pdf

9th ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು Pdf

9th Class Maths Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Notes Pdf Download ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ Read Online ಮತ್ತು Download now ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಲಿಂಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ Pdf ನ್ನು Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ಲೇಖನದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲು ನೀವು ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಈ Pdf ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕಾಣುವ Read Online ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಈ Pdf ಅನ್ನು ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು Download Now ಬಟನ್‌ ಮೇಲೆ click ಮಾಡಿ 9ನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.

Surface Areas and Solids Lesson 9th Notes Pdf Download

ಮೊದಲ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಅದರಿಂದಲೇ ಮೂರು ಬಾರಿ ಗುಣಿಸಿದಾಗ ಎರಡನೇ ಗುಂಪಿನ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ದೊರಕಿದವು. ಇವುಗಳನ್ನು‍ ಘನಗಳು ಎನ್ನುವರು. ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಘನಫಲವು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಮಾಣದ ಅಳತೆಯಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ
ನಿಖರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಾವು ಗೋಳಾಕಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಅಥವಾ ಆಯತಘನಾಕೃತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಘನಫಲ ಅಥವಾ ಗೋಳಾಕಾರದ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಘನಫಲ ಮುಂತಾದವುಗಳನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ವೃತ್ತದ ವಿಸ್ತೀರ್ಣ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ, ಆಯತಘನ ಅಥವಾ ಗೋಳದ ಘನಫಲ ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ ಎಂದಾಗ ಅದು ಕೇವಲ ಅವುಗಳ ಸೀಮಾರೇಖೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸಿದರೂ, ಸರಳತೆಯ ಸಲುವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ. ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುವು ಟೊಳ್ಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಒಳಭಾಗವು ಖಾಲಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಸಂಗ್ರಾಹಕದ ಆಕಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ದ್ರವದಿಂದ ತುಂಬುವಂತಿದ್ದರೆ, ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ತುಂಬಬಹುದಾದ, ವಸ್ತುವಿನ ಘನಫಲವನ್ನು ಆ ಸಂಗ್ರಾಹಕದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ವಸ್ತುವಿನ ಘನಫಲವು, ಅದು ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಅವಕಾಶದ ಅಳತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶೇಖರಿಸಬಹುದಾದ ವಸ್ತುವಿನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ, ಎರಡೂ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅಳೆಯುವ ಏಕಮಾನವು “ಘನಮಾನ” ಆಗಿರುತ್ತದೆ.

9th Class Maths Chapter 13th In kannada Medium Question Answer

PDF Name 9ನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf
No. of Pages36
PDF Size3,624KB
Language9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮ
CategoryMaths
Download LinkAvailable ✓
Topics9th Class Maths Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Notes Pdf

Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Class 9 Notes Pdf Download

ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 9ನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ್ದೇವೆ. 9th Standard ವಿಧ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಓದಿನ ಸಹಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು 9th Class Maths Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Notes Pdf In Kannda Download ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, ಬಹು ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಇತ್ಯಾದಿಗಳನ್ನು ಈ ಕೆಳಗೆ ನಾವು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. 9th Standardಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಡೌ‌ನ್ಲೋಡ್ ಲಿಂಕ್ ನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ.

kseeb Solutions For Class 9 Mathematics Chapter 13th In Kannada

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ಗಣಿತ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು 9th Class Melmai Vistirna Mattu Ganapalagalu Notes Pdf ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು.

Download Now

9th Ganitha ಪಾಠ ಮೇಲ್ಮೈ ವಿಸ್ತೀರ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಘನಫಲಗಳು ನೋಟ್ಸ್ Prashnottaragalu

FAQ:

ಘನಫಲ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ವಸ್ತುವು ಘನಾಕೃತಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಅದು ಆಕ್ರಮಿಸುವು ಅವಕಾಶದ ಅಳತೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಇದನ್ನು ವಸ್ತುವಿನ ಘನಫಲ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಂದರೇನು?

ಒಂದು ಗೋಳವು ಒಂದು ಮೂರು ಆಯಾಮದ ಆಕೃತಿ (ಘನಾಕೃತಿ)ಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಎಲ್ಲಾ ಬಿಂದುಗಳು ಅವಕಾಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಥಿರಬಿಂದುವಿನಿಂದ ಸ್ಥಿರದೂರದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಸ್ಥಿರ ಬಿಂದುವನ್ನು ಗೋಳದ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ದೂರವನ್ನು ಗೋಳದ ತ್ರಿಜ್ಯ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತೇವೆ.

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

9th Standard All Subject Notes Pdf

9th All Kannada Notes Pdf

9th Science Notes Pdf

9th English Notes Pdf

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.