9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ notes pdf 2023 9ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು 9th All Chapter Kannada Notes Pdf kannada notes 9th standard pdf download 9th all chapter kannada question answer Pdf

ವಿಷಯ : ಕನ್ನಡ

ತರಗತಿ: 9 ನೇ ತರಗತಿ

9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ notes pdf

9th all chapter kannada notes Pdf

9ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ನೋಟ್ಸ್ PDFಅನ್ನು ಕೆಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ನೀವು ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು 9ನೇ ತರಗತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠ ಪದ್ಯಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ನ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ Pdf ಅನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಡೌನ್‌ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೋಡಬಹುದು . ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುತ್ತೇವೆ ಇದರ ಮುಖಾಂತರ ನೇರವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೋಡಬಹುದು.

9ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಪಾಠಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರುಕವಿಯ ಹೆಸರು PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿPDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
01ರಾಮರಾಜ್ಯಡಾ . ಎನ್ . ರಂಗನಾಥ ಶರ್ಮಾವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
02ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರಕೆ . ಶಿವರಾಮಕಾರಂತವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
03ನಾನು ಕಂಡಂತೆ
ಡಾ|| ಬಿ. ಜೆ .ಎಲ್‌. ಸ್ವಾಮಿ
 ಡಾ . ಎಸ್ . ಎಲ್ . ಭೈರಪ್ಪವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
04ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
05ಪ್ರಜಾನಿಷ್ಟೆಸಾ. ಶಿ. ಮರುಳಯ್ಯವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
06ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ವೈಭವವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
07ಚೆನ್ನಭೈರಾದೇವಿಡಾ ಗಜಾನನ ಶರ್ಮವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
08ಹರಲೀಲೆಹರಿಹರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

9ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪದ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆಪದ್ಯಗಳ ಹೆಸರುಕವಿಯ ಹೆಸರು PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿPDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
01ಹೊಸಹಾಡುಕಯ್ಯಾರ ಕಿಞ್ಞಣ್ಣ ರೈವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
02ಪಾರಿವಾಳಸು . ರಂ . ಎಕ್ಕುಂಡಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
03ಸಿರಿಯನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನುರತ್ನಾಕರವರ್ಣಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
04ಬಲಿಯನಿತ್ತೊಡೆ ಮುನಿವೆಂಜನ್ನವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
05ಹೇಮಂತಎಸ್ . ವಿ . ಪರಮೇಶ್ವರ ಭಟ್ಟರುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
06ತತ್ವ ಪದಗಳುಕಡಕೋಳ ಮಡುವಾಳಪ್ಪವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
07ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸತ್ತಿಗೆಯನಿತ್ತು ಸಲಹುರಾಘವಾಂಕವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
08ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಶ್ರೀ ವಿಜಯ
ನಯನಸೇನ
ನೇಮಿಚಂದ್ರ
ಮಹಾಲಿಂಗರಂಗ
ಆಂಡಯ್ಯ
ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

9ನೇ ತರಗತಿ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಥಮಭಾಷೆ ಕನ್ನಡ ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಅಧ್ಯಯನ

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ ಪಠ್ಯಪೂರಕ ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರು PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿPDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
01ಗುಣಸಾಗರಿ ಪಂಡರೀಬಾಯಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
02ಹೊಳೆಬಾಗಿಲುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
03ನನ್ನಾಸೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
04ಉರಿದ ಬದುಕುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
05ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು :

8ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌

10ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್