9ನೇ ತರಗತಿ ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Putta Hakki Kannada Notes

9ನೇ ತರಗತಿ ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 9th Standard Putta Hakki Kannada Notes Pdf Question Answer Download 9th Class

ತರಗತಿ : 9ನೇ ತರಗತಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ

9th Standard Putta Hakki Kannada Notes Pdf Question Answer

ಅ ] ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಬರೆಯಿರಿ .

1. ಜಗದಲ್ಲಿ ಎಂತಹ ಜನರಿರುವರು ?

ಉತ್ತರ : ಜಗದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿದ ರೆಕ್ಕೆಗಳ ಮುರಿಯುವ ಜನರಿರುವರು .

2. ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ ಜಗದಂಗಳದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹಾರುತ್ತದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ ಜಗದಂಗಳದಲಿ ಆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಈ ಮೂಲೆಗೆ ಸದಾ ಹಾರುವುದು .

3. ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ ಗೂಡನ್ನು ಹೇಗೆ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ ಕಡ್ಡಿ ಕಡ್ಡಿ ಕೂಡಿಸಿ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು .

4. ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ ಯಾರನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡುತ್ತಾ ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತದೆ .

5. ಭೂಮಿ – ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿಗೆ ಯಾರ ಭಯವಿದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಪುಟ್ಟಹಕ್ಕಿಗೆ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಭುಜಂಗನ ಭಯ , ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಗಿಡುಗನ ಭಯವಿದೆ .

9th Standard Putta Hakki Kannada Notes Pdf

ಇತರೆ ಪಾಠಗಳು:

ಉರಿದ ಬದುಕು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ 

ನನ್ನಾಸೆ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.