9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌ | 9th Standard Kannada Notes | 9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯ‌ ಭಾಗಗಳ ನೋಟ್ಸ್ | 9th Class kannada Question Answers

9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯ‌ ಭಾಗಗಳ ನೋಟ್ಸ್ Pdf, 9th Standard Kannada Notes Pdf Guide 9th Class Kannada Question Answer Tili Kannada Notes 9th Standard Pdf Download

9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯಭಾಗದ ನೋಟ್ಸ್

ಕ್ರ. ಸಂಖ್ಯೆ
ಗದ್ಯ ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರು
 PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿ

PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ

1ಕನ್ನಡ ಮೌಲ್ವಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2ಬೆಡಗಿನ ತಾಣ ಜಯಪುರವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3ಧರ್ಮ ಸಮದೃಷ್ಟಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕ ಸ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5ಪ್ರಜಾನಿಷ್ಠೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6ಜನಪದ ಕಲೆಗಳ ವೈಭವವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7ಊರುಭಂಗವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8ಹರಲೀಲೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

9 9th Standard Kannada Notes Pdf

9ನೇ ತರಗತಿ ಪದ್ಯಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ ಪದ್ಯ ಪಾಠಗಳ ಹೆಸರು 
PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿ

PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1ಹೊಸಹಾಡುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2ಪಾರಿವಾಳವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3ಸಿರಿಯನಿನ್ನೇನ ಬಣ್ಣಿಪೆನುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4ನಿಯತಿಯನಾರ್‌ ಮೀಱಿದಪರ್ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5ಮರಳಿ ಮನೆಗೆವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
6ತತ್ತ್ವ ಪದಗಳುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
7ನಿನ್ನ ಮುತ್ತಿನ ಸುತ್ತಿಗೆಯನಿತ್ತು ಸಲಹುವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
8ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

9ನೇ ತರಗತಿ ಪೂರಕ ಪಾಠಗಳ ನೋಟ್ಸ್‌ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು

ಕ್ರ. ಸಂ ಪೂರಕಪಾಠಗಳ ಹೆಸರು
PDF ವೀಕ್ಷಿಸಿ

PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ
1ಗುಣಸಾಗರಿ ಫಂಡರೀಬಾಯಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
2ರಂಜಾನ್‌ ಸುರಕುಂಬಾ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
3ನನ್ನಾಸೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
4ಉರಿದ ಬದುಕು ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ
5ಪುಟ್ಟ ಹಕ್ಕಿ ವೀಕ್ಷಿಸಿಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಿ

9th Standard Kannada Notes Pdf Download

9ನೇ ತರಗತಿ ಕನ್ನಡ ಗದ್ಯ-ಪದ್ಯ‌ ಭಾಗಗಳ ನೋಟ್ಸ್ Pdf, 9th Standard Kannada Notes Pdf Guide 9th Class Kannada Question Answer Tili Kannada Notes 9th Standard Pdf Download

Leave your vote

19 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.