10ನೇ ತರಗತಿ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | 10th Standard Kannada Mruga Mathu Sundari Notes

10ನೇ ತರಗತಿ ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ , 10th Class Standard Kannada Mruga Mathu Sundari Notes Question answer Pdf Download

ತರಗತಿ : 10ನೇ ತರಗತಿ

ಪಾಠದ ಹೆಸರು : ಮೃಗ ಮತ್ತು ಸುಂದರಿ

Mruga Mattu Sundari Kannada Notes Question Answer

ಕೆಳಗಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸಿ :

1. ಯಾರು ತಾಪಗೊಂಡು ಮೃಗವಾಗಿದ್ದರು ?

ಉತ್ತರ : ರಾಜಕುಮಾರನು ಶಾಪಗೊಂಡು ಮೃಗವಾಗಿದ್ದನು .

2. ಕನ್ಯ ಕೊಟ್ಟ ಶಾಪವೇನು ?

ಉತ್ತರ : ‘ ನಿನ್ನನ್ನು ಕನೈಯೊಬ್ಬಳು ಮನಸಾರೆ ಒಪ್ಪಿ ಪ್ರೀತಿಸುವವರೆಗೆ ಮೃಗವಾಗಿಯೇ ಇರು ‘ ಎಂದು ಕನ್ಯ ಶಾಪ ಹಾಕಿದ್ದಳು .

3. ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯ ಫಲವೇನು ?

ಉತ್ತರ : ಶಾಪ ವಿಮೋಚನೆಯ ನಂತರ ಮೃಗದ ಆಕಾರವೇ ಬದಲಾಯಿತು . ಅದು ಸುಂದರ ರಾಜಕುಮಾರನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿತು .

4. ಬಡತನ ಸುಂದರಿ ಹಾಗೂ ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ ಏಕೆ ?

ಉತ್ತರ : ಬಡತನ ಸುಂದರಿ ಹಾಗೂ ಅವಳ ತಂದೆಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಲಿಲ್ಲ . ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಜೀವನ ಸರಳವಾಗಿತ್ತು .

5. ಮೃಗದ ಬಾಹ್ಯ ಆಕಾರ ಹೇಗಿತ್ತು ?

ಉತ್ತರ : ಮೃಗದ ಬಾಹ್ಯ ಆಕಾರ ಭೀಕರವಾಗಿತ್ತು . ಕೋರೆ ಹಲ್ಲು , ಹಂದಿಯ ದೇಹ , ತೋಳದ ಚಲನೆಯನ್ನು ಪಡೆದಿತ್ತು .

6 ಮೃಗದ ಬಗೆಗೆ ಸುಂದರಿಯ ಮನ ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು ಏಕೆ ?

ಉತ್ತರ : ಮೃಗದ ಒರಟು ಮಾತು , ತಿಕ್ಕಲು ನಡವಳಿಕೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ನಗು ತರುತ್ತಿದ್ದವು . ಹಾಗೂ ಆತನ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ನೆನೆದು ಮನ ಕರಗುತ್ತಿತ್ತು .

ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು

7. ವರ್ತಕನು ಬಡವನಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ವರ್ತಕನಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ವರ್ತಕನು ಹಳ್ಳಿಗೆ ವಲಸೆ ಹೋಗಲು ಕಾರಣವೇನು ?

ಉತ್ತರ : ವರ್ತಕನ ವ್ಯಾಪಾರ ಕುಸಿದು ಬಿತ್ತು . ಬರಬೇಕಾಗಿದ್ದ ಹಣ ಬರಲಿಲ್ಲ . ಸರಕುಗಳನ್ನು ತರಲು ದೂರದ ದೇಶಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದ್ದ ಹಡಗುಗಳು ಹಿಂದಿರುಗಲಿಲ್ಲ . ಅವನ ಸಾಲಗಳು ಅವನನ್ನು ಬಾಧಿಸತೊಡಗಿದವು . ಇದ್ದಬದ್ದ ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿ , ಚರಾಸ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾರಿ ಸಾಲತೀರಿಸಿದನು . ಆದ್ದರಿಂದ ಬಡವನಾದ ಅವನು ತನ್ನ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದನು .

8. ವರ್ತಕನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳ ಸ್ವಭಾವ ಹೇಗಿತ್ತು ?

ಉತ್ತರ : ವರ್ತಕನ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯರಾದ ಇಬ್ಬರು ಬಿಂಕ , ಬಡಿವಾರದ ಹುಡುಗಿಯರು , ಫ್ಯಾಷನ್ . ಪಾರ್ಟಿ , ಗೆಳೆಯರೆಂದರೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ . ಆದರೆ ಮೂರನೆಯ ಹುಡುಗಿ ತಂದೆಯಷ್ಟೇ ಮೃದು ಸ್ವಭಾವದವಳಾಗಿದ್ದಳು . ಆಕೆಗೆ ತಂದೆಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಮುಖ್ಯ ರೂಪವತಿಯಾಗಿದ್ದ ಆಕೆಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಸುಂದರಿ ಎಂದೇ ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು .

9. ವರ್ತಕನು ಹಡಗನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಮೂವರು ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಏನೇನು ತರಲು ಹೇಳಿದರು ?

ಉತ್ತರ : ವರ್ತಕನು ಹಡಗನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ನಗರಕ್ಕೆ ಹೊರಟಾಗ ಅವನ ಇಬ್ಬರು ಹಿರಿಯ ಹೆಣ್ಣು ಮಕ್ಕಳು ಬಟ್ಟೆ , ಒಡವೆ . ಅಲಂಕಾರದ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ನೀಡಿದರು . ಆದರೆ ಸುಂದರಿ ತನಗೊಂದು ಗುಲಾಬಿ ಹೂಗಳ ಗೊಂಚಲು ತರಬೇಕೆಂದು ಕೇಳಿಕೊಂಡಳು .

10. ವರ್ತಕನು ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಿ , ಹೂಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮೃಗ ಅವನಿಗೆ ಏನೆಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿತು ?

ಉತ್ತರ : ವರ್ತಕನು ಆರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟಮಾಡಿ , ಹೂಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಮೃಗ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಅಬ್ಬರಿಸಿ “ ಕೇಳು ನಿನ್ನ ಬದಲಾಗಿ ನಿನ್ನ ಮುದ್ದು ಮಗಳನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ . ನೀನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾರೆ , ಈ ಬುಟ್ಟಿ ತೆಗೆದುಕೋ , ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೋಗು ನಾಳೆ ಸಂಜೆ ಒಳಗೆ ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಕರೆತರದಿದ್ದರೆ ನಿನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೇ ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ ! ” ಅಂದಿತು .

11. ವರ್ತಕನು ನಿರ್ಜನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದನು ?

ಉತ್ತರ : ವರ್ತಕನು ಅಂಜಿಕೆಯಿಂದ ಆರಮನೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದನು . ಆ ಅರಮನೆಯ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ಷ್ಯ ಭೋಜ್ಯಗಳನ್ನು ಇಡಲಾಗಿತ್ತು . ಹಸಿವೆ ತಾಳಲಾರದೆ ಉಂಡ , ಭೋಜನ ಸವಿದು ಹೊರಬಂದ . ಪುಷ್ಪವನದ ಗುಲಾಬಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದ . ತನ್ನ ಮಗಳು ಸುಂದರಿಗಾಗಿ ಒಂದು ಗೊಂಚಲು ಕಿತ್ತುಕೊಂಡ .

12. ಮೃಗವು ” ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಬಹುದು , ಆದರೂ ನಾನು ಮೃಗ ” ಎಂಬ ಮಾತಿಗೆ ಸುಂದರಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ?

ಉತ್ತರ : ಮೃಗವು ” ನನ್ನ ಹೃದಯ ಒಳ್ಳೆಯದಿರಬಹುದು . ಆದರೂ ನಾನು ಮೃಗ ” ಎಂದು ಹೇಳಿದ ಮಾತಿಗೆ ಸುಂದರಿ ಮೃಗ ಒಳ್ಳೆಯ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ ಮೃಗದ ಆಕಾರ ಹೊಂದಿರುವುದು ಸಹಜ . ಆದರೆ ಜಗತ್ತಿನ ಅನೇಕ ಮನುಷ್ಯರು ಸುಂದರ ಆಕಾರ ಪಡೆದು , ಮೃಗದ ಹೃದಯ ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದಳು .

10th Class Standard Kannada Mruga Mathu Sundari Notes Question answer Pdf

ಇತರೆ ಪಾಠಗಳು :

ವ್ಯಾಘ್ರಗೀತೆ ನೋಟ್ಸ್‌

ಹಸುರು ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್

Leave your vote

-4 Points
Upvote Downvote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.