1st Puc English If I was a Tree Notes Pdf Download | ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf

1st Puc English If I was a Tree Notes Pdf Download kseeb solutions Prathama Puc 7th Lesson Extract Notes And Summary In Kannada First Puc If I was A Tree Textbook Questions Answer If I was A Tree questions and answers Kannada Medium First Puc If I was A Tree Textbook Karnataka 2023

Class : 1st Puc

Chapter Name: If I was a Tree

1st Puc English If I was a Tree Notes Pdf Download
1st Puc English If I was a Tree Notes Pdf Download

Prathama Puc 7th Lesson Extract Notes And Summary In Kannada

ಮಡಿ ಮೈಲಿಗೆ, ಶ್ರೇಷ್ಟ-ಕನಿಷ್ಟ ಎಂಬ ಭಾವನೆಗಳು ಈ ಮಾನವ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಂದಿನಿಂದ? ಯಾರಿಂದ? ಏಕೆ ಆರಂಭವಾಯಿತೊ? ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಮಾನವರೆಲ್ಲರೂ ಸಮಾನರು ಎಂದು ಕಾಣದಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಕವಿಗೆ ಅಕ್ರೋಶವಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಮೆದು ನುಡಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವವರೇ ವಿನಾ ರುದ್ರಮುಡಿಯಿಂದ ಆರ್ಭಟಿಸಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೂಡ್ನಾಕೂಡು ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಅವರ ವೈಶಿಷ್ಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ.
ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಜನರಿಗೂ, ಅನ್ಯಜಾತಿ ಜನರಿಂದ ಅನ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ.ಇದೆ ರೀತಿ ವಿವಿಧ ಜನಾಂಗ-ಧರ್ಮಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರೂ ಇತರರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಸೇರಿದವರೂ ಇತರಿಗೆ ಅನ್ಯಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಇದನು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿ ಈ ಕವಿಯಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವವರು-ಪ್ರತಿಭಟಿಸುವವರು ವಿರಳ. ಈ ಮಾನವ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಮಾನವನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಅನ್ಯರಿಂದ ಕೀಳು ದೃಷ್ಟಿಗೊಗಾಗುವುದರ ಬದಲು, ಮರವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಈ ತಾರತಮ್ಯ ಭಾವವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವುದರಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದೆಂಬುದು ಕವಿಯ ಆಲೋಚನೆಯಾಗಿದೆ. ಮರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹಕ್ಕಿ ಬೇಕಾದರೂ ಬಂದು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಆ ಮರ ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವ ಹಕ್ಕಿಗೆ ನೀನು ಯಾವ ಕುಲ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೆಳುವುದಿಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ಬಿಸಿಲು ಎಲ್ಲರನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದಲಿತನ ನೆರಳಿಗೆ ಮೈಲಿಗೆ ಇಲ್ಲ. ಸೂರ್ಯನ ದಲಿತರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬಾರದೆಂಬ ನಿಯಮವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ಇದರಂತೆ ತಂಪಾದ ಗಾಳಿಯು ಇಂತಹ ಮರದ ಮೆಲೆ ಬೀಸಬೇಕು ಇಂತಹ ಮರದ ಮೇಲೆ ಬೀಸಬಾರದು ಎಂಬ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಆಕಾಶದಿಂದ ಸುರಿಸುವ ಮಳೆಯು ಇದು ಉತ್ತಮರ ಭೂಮಿ, ಇದು ಅಧಮರ ಭೂಮಿ: ಇವನು ಉತ್ತಮ ಇವನು ಅಧಮ ಎಂದು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿ ಮಳೆ ಸುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮರವೊಂದು ಚಿಗುರಿ ವಿಸ್ತಾರಗೊಳ್ಳುವಾಗ, ಭೂಮಿದೇವಿಯು ಮಡಿ ಮಡಿ ಎಂದು ದೂರ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ. ಮರದ ತೊಗಟೆಗೆ ಪವಿತ್ರವಾದ ಹಸು ಮೈಯುಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ , ಗೋವಿನಲ್ಲಿರುವ ಮೂವತ್ತ ಮೂರು ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಈ ಮರ ಹೀನಕುಲದ್ದು: ಆದ್ದರಿಂದ ಹಸುವಿನಿಂದಲೇ ಹೊರಟು ಹೋಗಬೇಕೆಂದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಯಾವುದೇ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಪವಿತ್ರವಾದ ಹೋಮ ಕಾರಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಇಂತಹದೇ ಮರದ ತುಂಡು ಬೇಕು ಎನ್ನುವುದಿಲ್ಲ.

ಸತ್ಪುರುಷನೊಬ್ಬನು ಗತಿಸಿದರೆ, ಅವನ ಹೆಣಕ್ಕೆ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟುವಾಗ ಇಂತಹ ಮರವೇ ಬೇಕೆಂಬ ತಾರತಮ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವುದೆ ಮರ ದೊರೆತರೂ ಅದನ್ನೂ ಚಟ್ಟ ಕಟ್ಟಲು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಾನವರಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇವರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಇವರು ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಇದೆ: ಇದು ಸರಿಯಿಲ್ಲ. ಮಾನವ ಕುಲ ಒಂದೇ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಮೂಡಬೇಕು. ಕನಕದಾಸರು ಕುಲ ಕುಲ ಕುಲವೆಂದು ಹೊಡೆದಾಡದಿರಿ ಎಂದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.
ದಲಿತರನ್ನು ಅಸ್ಪೃಶ್ಯರೆಂದು ಕಾಣುವವರ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ರೋಶವಿದ್ದರೂ ಪ್ರಕಟಿಸದೆ. ಶಾಂತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿರುವ ಕವಿ ತಮ್ಮ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಮೆರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸೂರ್ಯ , ಮಳೆ ಆಕಾಶ, ಬೆಂಕಿ ಭೂಮಿ, ಮರಗಳಿರುವ ಉದಾತ್ತ ನೀತಿ ಮಾನವನಿಗಿಲ್ಲ: ಮಾನವನದು ಕುಬ್ಬ ಧೋರಣೆ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

If I was A Tree questions and answers Kannada Medium

PDF Name 1st Puc English If I was A Tree Notes Pdf
No. of Pages02
PDF Size57KB
LanguageEnglish
CategoryEnglish Notes
Download LinkAvailable ✓
Topics1st Puc English If I was A Tree Notes Pdf

First Puc If I was A Tree Textbook Questions Answers

If I was A Tree summary class 11 PDF ನ ಎಲ್ಲಾ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ನಾವು ಈ ಕೆಳಗೆ Read Online ಮತ್ತು Download now ಲಿಂಕ್‌ ನ್ನು ನೀಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಈ ಲಿಂಕ್‌ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ Pdf ನ್ನು Download ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು

kseeb solutions for 1st puc english 7th lesson

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಪಾಠದ PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ ನೀವು PDF ಡೌನ್ಲೋಡ್‌ ಮಾಡಬಹುದು,

If I was A Tree lesson summary class 11 pdf download

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು Prathama Puc If I was A Tree Notes PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬಹುದು.

Read Online

ಇಲ್ಲಿ ನೀವು If I was A Tree 1st Puc Notes PDF ಅನ್ನು ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಲಿಂಕ್‌ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್‌ ಮಾಡುವುದರ ಮೂಲಕ PDFಗಳನ್ನು ನೀವು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

Download Now

FAQ:

The speaker wants to be a tree because

Trees are not treated as objects of defilement.

How does the speaker want to be purified?

By burning in the holy fire the speaker wanted to be purified.

ಇತರೆ ವಿಷಯ :

All Subjects Notes

1st Puc All Subject Notes

Kannada Notes

English Notes

Leave your vote

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.