8ನೇ ತರಗತಿ ಗೆಳೆತನ ಪದ್ಯ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | 8th Standard Gelethana Kannada Notes

8ನೇ ತರಗತಿ ಗೆಳೆತನ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು, 8th Standard Geletana Kannada Poem Notes Question Answer Pdf Download

ತರಗತಿ : 8ನೇ ತರಗತಿ

ಪದ್ಯದ ಹೆಸರು : ಗೆಳೆತನ

ಕೃತಿಕಾರರ ಹೆಸರು : ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ

ಕೃತಿಕಾರರ ಪರಿಚಯ :

ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ

ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಅವರು ೧೯೨೮ ರಲ್ಲಿ ಗದಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊಂಬಳದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು . ಕೃತಿಗಳು : ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ , ಭಾವಜೀವಿ , ಮಧುಚಂದ್ರ , ದೀಪಧಾರಿ , ಮಣ್ಣಿನ ಮೆರವಣಿಗೆ , ನೆಲಮುಗಿಲು , ಕಾವ್ಯಾಕ್ಷಿ , ಚಿರಂತನ ದಾಹ ಇತ್ಯಾದಿ . ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು : ಕರ್ನಾಟಕ ಅಕಾಡೆಮಿ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ . ೧೯೮೧ ರಲ್ಲಿ ಜೀವಧ್ವನಿ ಕವನ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಕೇಂದ್ರ ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದೊರಕಿವೆ . ೧೯೯೬ ರಲ್ಲಿ ಹಾಸನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ೬೫ ನೆಯ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಮ್ಮೇಳನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದರು . [ ಗೆಳೆತನ ಕವನವನ್ನು ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಅವರ ‘ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ ‘ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ]

Geletana Kannada Poem Notes Question Answer

ಅ ] ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ .

1. ಗೆಳೆತನದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಗೆಳೆತನದ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆಯು ಸ್ಪಟಿಕದಂತೆ , ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ .

2. ಕವಿ ಎಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ ?

ಉತ್ತರ : ಕವಿ ಗೆಳೆತನವೆಂಬ ಸುವಿಶಾಲ ಆಲದ ಮರದಡಿಯ ತಂಪಾದ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ತಂಗಿದ್ದಾರೆ .

3. ಕವಿ ಮೌನದಲ್ಲಿ ಏನನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ ?

ಉತ್ತರ : ಕವಿ , ಜೀವನದ ಅನಂತ ದುರ್ಭರ ಬವಣೆ ನೋವುಗಳನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ .

4. ಉಪ್ಪು ಮತ್ತು ತಾಯಿಯ ಬಗೆಗಿರುವ ಗಾದೆ ಯಾವುದು ?

ಉತ್ತರ : ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ : ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ .

ಆ ] ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಎರಡು – ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ .

1. ಜೀವನ ರಸಪಾಕವಾಗುವುದು ಹೇಗೆ ?

ಉತ್ತರ : ಗೆಳೆಯರು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಗೊ ಹೇಗೋ ಹೆಗಲುಗೊಟ್ಟು ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಸೋಲದೆ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಸುಖವಾದಾಗ ಸಂತಸಪಟ್ಟು , ದುಃಖವಾದಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿಯಾದರೆ ಜೀವನ ರಸದ ಪಾಕದಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ .

2. ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗಿದೆ ?

ಉತ್ತರ : ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ , ಚಂಚಲತೆ , ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ . ಹಾಗು ಅಹಂಕಾರದ ನೆಪವಿಲ್ಲ . ದ್ವೇಷ ಗುಣವಿಲ್ಲ , ಸಣ್ಣತನ ಸಂಕೋಚ ಮುಂತಾದ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಇಲ್ಲವೆಂದು ಕವಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ .

3. ಗೆಳೆತನದ ಶುಚಿರುಚಿ ಎಂಥದ್ದು ?

ಉತ್ತರ : ‘ ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ : ತಾಯಿಗಿಂತ ಬಂಧುವಿಲ್ಲ ‘ ಎಂಬ ಗಾದೆ ಮಾತು ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ . ಆದರೆ ಗೆಳೆತನದ ಶುಚಿ , ರುಚಿ ಆ ಗಾದೆ ಮಾತಿಗಿಂತಲೂ ಮಿಗಿಲಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ ತಪ್ಪಾಗಲಾರದು .

ಇ ] ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ನಾಲ್ಕು – ಐದು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ .

1. ಗೆಳೆಯರ ಮನಸ್ಸಿನ ಭಾವನೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ? ವಿವರಿಸಿ .

ಉತ್ತರ : ಗೆಳೆಯರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ , ಚಂಚಲತೆ , ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳೆಂಬ ಭೇದ , ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ . ದ್ವೇಷಭಾವನೆ , ಸಣ್ಣತನ , ಸಂಕೋಚ ಮುಂತಾದ ಭಾವನೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ . ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ಮನವು ಬಾನಿನಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಎದೆ ತಿಳಿಯಾದ ಕೊಳದಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವತ್ತದೆ . ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಯು ಸ್ಪಟಿಕದಂತೆ , ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ .

2. ಗೆಳೆತನ ಇಹಲೋಕಕಿರುವ ಅಮೃತ ಹೇಗೆ ? ತಿಳಿಸಿ

ಉತ್ತರ : ಗೆಳೆತನದ ಆಲದ ಮರದ ತಂಪಿನಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಹಿಸಲಾಗದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ . ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ , ಚಂಚಲತೆ , ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ . ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ . ದ್ವೇಷಭಾವನೆ , ಸಣ್ಣತನ , ಸಂಕೋಚ ಮುಂತಾದ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ಆದ್ದರಿಂದ ಗೆಳೆತನವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಮೃತವಾಗಿದೆ . ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ .

3. ಗೆಳೆಯರು ಹೇಗೆ ಬಾಳುತ್ತಾರೆ ?

ಉತ್ತರ : ಗೆಳೆಯರು ಕಷ್ಟಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾ , ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಗೊ ಹೇಗೋ ಹೆಗಲುಗೊಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ . ಯಾವುದೇ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಸೋಲದೆ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಸುಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸಪಟ್ಟು , ನಮಗೆ ದುಃಖವಾದಾಗ ತಾವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಇಂತಹ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಜೀವನ ರಸದ ಪಾಕದಂತೆ ಮಧುರವಾಗುತ್ತದೆ .

ಈ ] ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಎಂಟು – ಹತ್ತು ವಾಕ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿ

1. ಗೆಳೆತನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಣವಿ ಅವರು ಹೇಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ?

ಗೆಳೆತನದ ಆಲದ ಮರದ ತಂಪಿನಿಂದಾಗಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸಹಿಸಲಾಗದ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ನುಂಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ . ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ , ಚಂಚಲತೆ , ಮೇಲು ಕೀಳುಗಳೆಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲ . ಅಹಂಕಾರವಿಲ್ಲ . ದ್ವೇಷಭಾವನೆ , ಸಣ್ಣತನ , ಸಂಕೋಚ ಮುಂತಾದ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ . ಆದ್ದರಿಂದ ಗೆಳೆತನವು ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅಮೃತವಾಗಿದೆ . ಅದು ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ . ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ಮನವು ಬಾನಿನಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಎದೆ ತಿಳಿಯಾದ ಕೊಳದಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಯು ಸಟಕದಂತೆ , ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಗೆಳೆಯರು ಕಷ್ಟಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾ , ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಹೇಗೆ ಹೇಗೋ ಹೆಗಲುಗೊಟ್ಟು ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ . ಯಾವುದೇ ಆಗು ಹೋಗುಗಳಿಗೆ ಸೋಲದೆ ಜೊತೆಗಿರುತ್ತಾರೆ . ಸುಖದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂತಸಪಟ್ಟು , ನಮಗೆ ದುಃಖವಾದಾಗ ತಾವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಭಾಗಿ ದುಃಖವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ . ಇಂತಹ ಗೆಳೆಯರಿಂದ ಜೀವನ ರಸದ ಪಾಕದಂತೆ ಮಧುರವಾಗುತ್ತದೆ . ಎಂದು ಕಣವಿಯವರು ಗೆಳೆತನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ .

ಉ ] ಸಂದರ್ಭಸಹಿತ ಸ್ವಾರಸ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ,

1. “ ಬಾಳುವರು ಗಂಧದೊಲು ಜೀವ ತೆಯ್ದು ! “

ಉತ್ತರ : ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ‘ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ ‘ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ “ ಗೆಳೆತನ ‘ ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ಸಂದರ್ಭ : ಗೆಳೆಯರು ಕಷ್ಟ – ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೆಗಲಿಗೆ ಹೆಗಲುಕೊಟ್ಟು ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ . ಗಂಧವು ತೇದಾಗ ಕಂಪು ನೀಡುವಂತೆ ಗೆಳೆಯರು ಹೇಗೆ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವರ್ಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕವಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ .

ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಗೆಳೆಯರ ತ್ಯಾಗ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಗಂಧ ತೇಯುವುದಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ಇಲ್ಲಿನ ಸ್ವಾರಸ್ಯ

2. ” ಭಾವ ಶುದ್ಧ ಸ್ಪಟಿಕ , ಬೆಳದಿಂಗಳು ! “

ಉತ್ತರ : ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ‘ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ ‘ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ‘ ಗೆಳೆತನ ‘ ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ಸಂದರ್ಭ : ಕವಿ ಗೆಳೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಗೆಳೆತನದಲ್ಲಿ ಮನವು ಬಾನಿನಂತೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿದ್ದು ಎದೆ ತಿಳಿಯಾದ ಕೊಳದಂತೆ ಪ್ರಶಾಂತವಾಗಿರುವತ್ತದೆ . ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಯ ಸ್ಪಟಿಕದಂತೆ , ಬೆಳದಿಂಗಳಿನಂತೆ ಪರಿಶುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ . ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ .

ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಗೆಳೆತನದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆಯನ್ನು ಸಟಿಕ ಹಾಗೂ ಬೆಳದಿಂಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿರುವುದು ಸ್ವಾರಸ್ವಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ .

3. “ಅದನುಳಿದರೇನಿಹುದು_ ಜೀವನ್ಮೃತ!”

ಉತ್ತರ : ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ‘ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ ‘ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ “ ಗೆಳೆತನ ‘ ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ಸಂದರ್ಭ : ಕವಿ ಗೆಳೆತನವೆ ಇಹಲೋಕಕಿರುವ ಅಮೃತವಾಗಿದೆ . ಅದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬದುಕಿದ್ದು ಸತ್ತಂತೆ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ .

ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಗೆಳೆತನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯಕ ಎಂಬುದು ಈ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿದೆ .

4. “ ಕಂಡ ಕಂಡವರೇನು ಬಲ್ಲರಿದನು ”

ಉತ್ತರ : ಆಯ್ಕೆ : ಈ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಚೆನ್ನವೀರ ಕಣವಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವ ‘ ಆಕಾಶಬುಟ್ಟಿ ‘ ಕವನ ಸಂಕಲನದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ‘ ಗೆಳೆತನ ‘ ಎಂಬ ಪದ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ . ಸಂದರ್ಭ : ಕವಿ ಗೆಳೆತನದ ಪರಿಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಅದರ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಂಡಕಂಡವರೆಲ್ಲ ತಿಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ . ಗೆಳೆತನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಿದವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ . ಎಂದು ವರ್ಣಿಸುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ .

ಸ್ವಾರಸ್ಯ : ಗೆಳೆತನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವವರಿಗೆಲ್ಲಾ ಅದರ ಮಹತ್ವ ತಿಳಿಯುವಲ್ಲ , ಅನುಭವದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಅದನ್ನು ಅರಿಯಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರಸ್ಯವಾಗಿದೆ .

8th Standard Geletana Kannada Poem Notes Question Answer Pdf

ಇತರೆ ಪಾಠಗಳು :

ಸಣ್ಣ ಸಂಗತಿ ಪದ್ಯದ ನೋಟ್ಸ್‌

ಕನ್ನಡಿಗರ ತಾಯಿ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್‌

Leave your vote

97 Points
Upvote Downvote

One thought on “8ನೇ ತರಗತಿ ಗೆಳೆತನ ಪದ್ಯ ಕನ್ನಡ ನೋಟ್ಸ್ | 8th Standard Gelethana Kannada Notes

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Log In

Forgot password?

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.