ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಟ್ಸ್‌, ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳು ಫಸ್ಟ್ ಪಿಯುಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕೋಶನ್ ಆನ್ಸರ್ ಪಠ್ಯ ಪುಸ್ತಕ ಸಾರಾಂಶ In English 2023 1st Puc English Notes Pdf download Kannada Medium 1st puc english textbook question and answers pdf kseeb solutions for First puc english Karnataka english Summary notes pdf 1st puc 2023 download

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಟ್ಸ್‌ Pdf 2023

ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಟ್ಸ್‌
ಪ್ರಥಮ ಪಿ.ಯು.ಸಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ನೋಟ್ಸ್‌

1st Puc English Question And Answers Pdf

Sl NoChaptersView PdfDownload Pdf
01The Gentlemen of the JungleViewDownload
02The School BoyViewDownload
03Around a Medicinal CreeperViewDownload
04Oru ManushyanViewDownload
05Money MadnessViewDownload
06Babar AliViewDownload
07If I was a TreeViewDownload
08Watchman of the LakeViewDownload
09The Farmer’s WifeViewDownload
10Frederick DouglassViewDownload
11An Old WomanViewDownload
12Two Gentlemen of VeronaViewDownload
13Do not ask of Me, My LoveViewDownload

ಇತರೆ ವಿಷಯಗಳು:

First Puc All Subject Notes Pdf

Click Here